Ligger klar: Prosjektleder Aleksander Lundseng (midten), produksjonssjef settefisk Elling Bøkestad og nytilsatt byggeplassleder Knut Henning Rosenvinge (til høyre) foran den sentrale delen av byggetomten for Svaberget Smolt. Bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter. Foto: SinkabergHansen.
Ligger klar: Prosjektleder Aleksander Lundseng (midten), produksjonssjef settefisk Elling Bøkestad og nytilsatt byggeplassleder Knut Henning Rosenvinge (til høyre) foran den sentrale delen av byggetomten for Svaberget Smolt. Bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter. Foto: SinkabergHansen.

Start for Svaberget Smolt

SinkabergHansen er i gang med første eget arbeid på den tilrettelagte tomten for RAS-anlegg. Videre er lokale leverandører gitt viktige delkontrakter. Også i fortsettelsen vil utbygger prioritere høy andel «kortreiste» bidrag i det store prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Satsningen på Svaberget skal gi et framtidsrettet landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi. Planlagt årlig produksjon er på 2.000 tonn etter første byggetrinn og bygningsmassen vil dekke cirka 13.000 kvadratmeter. 

Mandag kom SinkabergHansen i gang med tilførsel av infrastruktur på tomta. Dette er første praktiske jobb i regi selskapet på det strøkent opparbeidede arealet som totalt dekker cirka 90 mål.

Til medio august vil boligrigg for 44 personer være installert. Videre skal egen kantinerigg på plass. Catering og renhold er to vesentlige oppgaver som nå er tildelt to lokale foretak. Nylenna AS fra Hollup får oppgaven med mat, mens foretaket Ren Service skal ivareta renholdet. 

Ny i prosjektledelsen 

Rundt 1. september starter entreprenør med betongarbeid til de dypeste delene av anlegget.

Siden i fjor høst har entreprenør Tverås Maskin & Transport gjort et omfattende arbeid med 90 mål næringsareal til Svaberget Smolt. Til høyre i bilder sees deler av det eksisterende settefiskanlegget Bindalssmolt som også eies av SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen
Siden i fjor høst har entreprenør Tverås Maskin & Transport gjort et omfattende arbeid med 90 mål næringsareal til Svaberget Smolt. Til høyre i bilder sees deler av det eksisterende settefiskanlegget Bindalssmolt som også eies av SinkabergHansen. Foto: SinkabergHansen

SinkabergHansen har ansatt foldereidbyggen Knut Henning Rosenvinge som operativ byggeplassleder ved Svaberget Smolt. Logistikk på byggeplassen blir hans hovedoppgave.

Omfattende betongarbeid vil prege de første månedene. Samtidig må øvrige prosesser fases inn. På nyåret vil de første veggelementene komme på plass. 

- Egen prosjektledelse i SinkabergHansen vil ha fokus på samkjøring av to store totalentrepriser; henholdsvis selve bygningsmassen og prosessanlegget. Videre vil SinkabergHansen ha ansvar for ulike støttefunksjoner gjennom koordinering og samkjøring av underleverandører, sier prosjektleder Aleksander Lundseng. 

Ferdig innen 2022

Beregnet byggetid for Svaberget Smolt er om lag 28 måneder. Siste året før ferdigstilling vil trolig et antall på mellom 80 og 100 fagarbeidere være i sving. Ut fra dagens planer kan RAS-anlegget stå ferdig til 1. januar 2022. 

Målsettingen er imidlertid et første innlegg av lakserogn 3. kvartal 2021 – slik at vårfisk 2022 blir første leveranse fra det topp moderne storsmoltanlegget. Gitt konsesjon åpner 4.000 tonn årlig produksjon – eller inntil 10 millioner smolt. 

Valgt teknologi vil redusere både vannforbruk og utslipp til ytre miljø til et minimum. Blant annet vil det være et eget anlegg for oppsamling og utnyttelse av slam.