Selskapet produserer settefisk av både laks og ørret. Foto: Sande Settefisk.
Selskapet produserer settefisk av både laks og ørret. Foto: Sande Settefisk.

Sande Settefisk

Sande Settefisk gjør et 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sande Settefisk AS holder til på Rygg i Gloppen kommune i Nordfjord, og har en tillatelse på 1 million fisk av laks og regnbueørret som de leverer til kunder langs vestlandskysten. 

Anlegget var tidlegere Rødeggen Settefisk AS som senere endret navn til Sande Settefisk AS. Sande Settefisk AS har fra 1993 vært datterselskapet til Hyen Fisk AS.

Ferske tall fra Brønnøysundregisteret viser at settefiskprodusenten har en omsetning på nær 23,2 millioner kroner i 2019, med en liten økning fra 22,5 millioner kroner fra året før. 

Driftsresultatet har derimot en nedgang fra 4,1 millioner kroner i 2018 til 985 926 kroner i 2019.

Styreleder Svein Klævold som til daglig jobber som innkjøpssjef i eksportselskapet Selected Seafood sier til Kyst.no at han er godt fornøyd med Sande Settefisk sitt resultat. 

Selskapet er eid av Hyen Fisk: 33 %, Nordfjord Laks 33 %, Svanøy Havbruk 34 %. Selskapene vil gjennom investeringer, sikre utbygging av nytt klekkeri og påvekstanlegg ved Sande Settefisk. Selskapet ønsker å ta i bruk ny og moderne resirkuleringsteknologi for å sikre framtidsrettet smoltproduksjon. 

Selskapet har ?? ansatte med opp til 30 års erfaring og høyere utdanning innen akvakultur.

Styret i selskapet består av: Svein Klævold (styreleder), Kurt Djupvik og Ove Inge Vågen, og fra 01.01.2020 tok tidligere driftsleder Tom Wilke over som dagleg leder i selskapet.