Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk sier selskapet havnet i en kostnadsfelle i 2018, grunnet problemer med sykdom og høy dødelighet. Foto: Linn Therese Hosteland.

Sulefisk med svakere år: - Havnet i kostnadsfellen

Sulefisk AS driver god butikk, på tross av et svakere finansielt år. Biologiske utfordringer og høy dødelighet var noe av problematikken som preget fjoråret for Solund-bedriften.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sulefisk driver sin produksjon på fem lokaliteter i Solund kommune i Sogn og Fjordane. Selskapet hadde i fjor en omsetning på 197,1 millioner kroner, omtrent som i 2017 da de endte på 198 millioner kroner. 

Driftsresultatet ble imidlertid redusert til 54 millioner kroner i 2018, mot 73 millioner kroner året før. Forklaringen ligger i økte kostnader.

Biologiske utfordringer

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk sier til Kyst.no at de har hatt god omsetning, men at selskapet havnet i en kostnadsfelle.

- Det er ikke så bra. Det er i hovedsak biologiske utfordringer som er utslagsgivende for kostnadene. Vi har hatt PD, gjelleproblemer og litt høy dødelighet på en lokalitet med vår17-fisk. Vi hadde lusen under kontroll hele året, men mot slutten av året fikk vi forferdelig påslag på høst17-lokalitet, slik at vi måtte slakte ut fisken alt for tidlig, sier en skuffet Niesar.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk håper 2019 skal gi et bedre resultat enn fjoråret. Foto: Linn Therese Hosteland

Selskapet fikk dermed lavere pris enn det de hadde forventet for laksen, og gjør at de kommer litt dårligere ut enn i 2017.

- Det er selvfølgelig klaging på et litt høyt nivå, prisene er jo gode, men vi havner på et lavere nivå enn tidligere år, legger han til.

Forhåpninger til 2019

Niesar forteller at 2019 ser mer positiv ut for selskapet enn fjoråret.

Nøkkeltall for 2018 og 2017.

- Vi har investert i mer innovasjon. Vi prøver oss nå med luseskjørt og lufting i merden med Midt-Norsk Ring, slik at vi får litt omveltning i merden og vi beskytter oss mot overflatevann og lus. Vi har ikke PD på noen lokaliteter heller, så det ser forsåvidt bra ut. Det eneste som trekker ned er at vi ikke har slaktefisk fra høst17, siden den ble tidlig utslaktet og vi mangler derfor den nå, påpeker han.

Daglig leder legger også til at det er grunnet alle hans flinke ansatte at selskapet år etter år kan levere gode resultater, og ha god inntjening. 

- Flinke og driftige ansatte kombinert med en god biologi er nøkkelen.

På tross av et svakere resultat i fjor enn i 2017, sikrer de gode inntektene på laks at styret kan ta et utbytte på 15 millioner kroner.

Selskapets hovedkontor er lokalisert i Solund. Det er 15 ansatte i selskapet, fordelt på 14 menn og 1 kvinne.