Interessen for marine studier har vært økende de siste fem årene. Antall søkere som prioriterer fiskerihøgskolen først blant sine studieønsker, har doblet seg på tre år. Den økte interessen mener ansatte ved NFH skyldes flere ting. Nedgang i oljepris og framtiden i de marine næringene nevnes ofte, men engasjerte studenter og mer målrettet rekruttering får også honnør. Foto: UiT /Norges Fiskerihøgskole

Framtiden er blå!

Tirsdag 16. august ønsket Norges fiskerihøgskole 133 nye bachelorstudenter velkommen. Det er 48 flere enn antall studieplasser for første år ved instituttet. - Vi har strukket kapasiteten så langt vi kan, sier instituttleder Kathrine Tveiterås, som også kan fortelle om lange ventelister, i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I vår, ved søknadsfristen, var det særlig programmene i fiskeri- og havbruksvitenskap og akvamedisin som var populære. I løpet av sommeren har imidlertid interessen også for bioteknologi tatt helt av. 48 studenter har nå takket ja til plass ved programmet. Det er rekordmange for et program som i de labreste årene har hatt under 5 studenter.

-Dette er en svært gledelig nyhet. Uteksaminerte kandidater vil bidra til å utvikle den blå bioøkonomien, og kanskje spesielt bidra til økt næringsvirksomhet innen sektoren, sier Elin Kolsvik, daglig leder i klyngen Biotech North.

Klyngen har som formål å skape forretning av forskning basert på nye marine ressurser. Oppbygging av kunnskap innen marin bioteknologi er helt avgjørende for å lykkes videre med dette.

- Det er blant annet store mengder marint restråstoff fra fiskeri- og oppdrettsnæringa som kan utnyttes bedre. Råstoffeierne er klare, men trenger økt kunnskap og å få synliggjort muligheter for at de skal tørre å satse, sier en engasjert Kolsvik, og legger til at kompetanse innen bioteknologi også er avgjørende for at det kan skapes verdier og kommersielle produkter fra andre marine organismer og interessante gener fra havet.