Roger Sørensen. Foto: Åkerblå

Kjøper 100 prosent av aksjene i ReNatur AS

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i reNatur AS gjeldende fra 15 januar 2022. Selskapet eier dermed 100 prosent av ReNatur AS.

Publisert Sist oppdatert

ReNatur vil fusjoneres inn i Åkerblå innen første halvår 2022.

Dr.scient. Geologi Gaute Rørvik Salamonsen, som er eier og daglig leder i selskapet ReNatur As er fra 1 januar 2022 ansatt som senior rådgiver i Åkerblå As. Salomonsen har spesialkompetanse innenfor maringeologi, og har betydelig erfaring med miljøovervåking, planlegging og oppfølging av tiltak i sjø og på land, miljøutredinger for utfyllinger i sjø og mudring, samt miljørådgivning ifm utslipp til sjø samt miljøvurderinger av skipsvrak og akutt forurensing.

- Dette er en god løsning for begge selskaper. Som bidragsytere til en bærekraftig utvikling av miljøovervåkning, overvåkning og akutt forurensing, marint og terrestrisk miljø, er Åkerblå avhengig av mer spisskompetanse for å kunne bidra effektivt og mer målrettet til å løse dagens og morgendagens problemstillinger. Åkerblå og reNatur vil på denne måten få enda bedre forutsetninger til å møte disse utfordringene, sier Roger Sørensen, administrerende direktør i Åkerblå Group.

Åkerblås kontorer i Bergen, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord Norge, samt datterselskapene Skandinavisk Naturovervåking AS og Kystplan AS, vil også kunne kapitalisere på samarbeidet med reNatur As.

- Sammen tror vi det er mulig å etablere et kompetansesenter som kan styrke Norge som en ledende verdensnasjon innenfor fiskehelse og marint miljø sier daglig leder i reNatur, Gaute Rørvik Salomonsen.

Åkerblå Group er eid av selskapets ledelse og sjømatinvestoren Broodstock Capital.