Restråstoff illustrasjonsbilde. Foto: Therese Soltveit.

Verdiskapings- og restråstoffanalyser i norsk sjømatnæring

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Sintef Ocean AS har inngått en avtale om gjennomføring av verdiskapings- og restråstoffanalyser i årene 2017 til 2019. Det er viktig å kunne se utviklingen i verdiskaping og tilgang til og bruk av restråstoff over tid, og ikke bare få øyeblikksbilder, avtalen som nå er inngått sikrer at det skjer på flere viktige områder, melder Sintef.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Interessen for verdiskapings- og ringvirkningsanalyser er større enn noen gang i sjømatnæringen. Analysene får fram hvor viktig næringen er nasjonalt, regionalt og lokalt og resultatene etterspørres og brukes av en rekke aktører, som enten er en del av sjømatnæringen eller som er berørt av den, melder Ulf Winther, forskningssjef i Sintef Ocean AS i en pressemelding.

Han opplyser at avtalen inkluderer årlige analyser av verdiskaping og ringvirkningsanalyser på nasjonalt nivå og med perspektiv fra fiskeflåten. I tillegg sikrer avtalen en analyse av leverandørnæringen i 2017 og 2019, noe som medfører at man kan se utviklingen over år også der. Analysene skal gjennomføres av Sintef Ocean AS i samarbeid med Sintef Teknologi og samfunn.

Ulf Winther, forskningssjef ved Sintef Ocean. Foto: SO.

Bruken av restråstoff fra sjømatnæringen representerer allerede store verdier og enda større framtidige muligheter og er et godt eksempel på en sirkulær økonomi i norsk næringsliv. Også her representerer den inngåtte avtalen at man får utvidet tidsseriene og kan se utviklingen i tilgang til og bruk av restråstoffet. Analysene vil bli gjennomføre i et samarbeid mellom Sintef Ocean AS og Kontali Analyse AS, påpekes det.

Winther påpeker også at for noen brukere er presentasjon av "tørre tall og fakta" fra verdiskapings- og restråstoffanalysene i en PowerPoint-presentasjon tilstrekkelig. For mange er imidlertid et tall som for eksempel bidrag til brutto nasjonalprodukt (BNP), ikke annet enn et tall som ikke gir så mye mening. Et av delprosjektene i avtalen skal se spesielt på hvilke indikatorer som bør brukes for å formidle resultatene av analysene, slik at også "mannen og kvinnen i gata" forstår dem, og hvordan resultatene kan formidles på en god måte. I dette arbeidet vil filmproduksjonsselskapet TYD delta sammen med institusjonene som er deltakere i analysene.

Delprosjektene som dekkes av avtalen er: 

  • Nasjonal betydning av sjømatnæringen - en verdiskapingsanalyse
  • Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping
  • Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen
  • Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge
  • Utvikling av presentasjon og kommunikasjon