Signe Dille Løvmo (i midten) flankert av Tine-Marie Hofstad og Halstein Baarset fra Waister.

Samarbeid åpner nye muligheter for bruk av restråstoff

For å styrke mulighetene innen anvendelse av restråstoff og sidestrømmer har BioTA nå inngått et samarbeid med Waister.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet BioTA, eid av SinkabergHansen, Mekon, Val Pluss og Val FoU, har tilgang til et bredt spekter av testfasiliteter i Namdalen, deriblant de tidligere slakterilokalene til SinkabergHansen. BioTA jobber med både teknologiske og biologiske problemstillinger, for eksempel utprøving av nye tekniske løsninger, materialtesting og gjennomføring av ulike vekstforsøk, alt i både små og stor skala. 

Waister har installert sin testmaskin for tørking og stabilisering av restråstoff i BioTA sine lokaler i Nærøysund. Maskinen tørker, stabiliserer og hygieniskere ulike restråstoff – alt fra fiskeslam, ensilasje, alger, blåskjell, matavfall, jord, halm, mm. 

- Dette vil bidra til å tilgjengeliggjøre restråstoff til nye bruksområder, samt forenkle logistikk og fraktutfordringer, uttaler Signe Dille Løvmo, prosjektleder for BioTA. 

Waister flytter inn til BioTA på Marøya

Maskinen er klar til testtørking, og er allerede ankommet BioTA sin testarena på Marøya.

Prosjektleder i Waister, Tine-Marie Hofstad, legger til at ved å benytte avansert tørketeknologi omdannes våtavfall til materialer som kan transporteres og gjenbrukes til verdifulle formål som bla. biogjødsel, substrat for biogassproduksjon, ingredienser til fôrproduksjon og andre kreative nye bruksområder. 

Nå skal slam, dødfisk og biprodukter fra lakseslakterier tørkes og bli til nytt verdifullt råstoff.

Bakgrunnen for samarbeidet mellom BioTA og Waister, er etterspørsel for å tørke blant annet våtavfall fra akvakultur. BioTA har etablert en testlab i arealer vis-versa den nye laksefabrikken til SinkabergHansen. Der fylles det nå opp med testforsøk og nye innovasjoner. Dermed er etableringen av maskinen til Waister en viktig brikke, og teamet i BioTA og Waister ser frem til å bistå utviklingsselskap- og prosjekter på Marøya Testarena. Maskinen er allerede på plass og klar til å testtørke.

- Med denne maskinen vil man kunne tørke, stabilisere og hygieniskere restråstoff. Dette med mål om å tilgjengeliggjøre restråstoff til nye bruksområder, samt forenkle logistikk og fraktutfordringer, uttaler Signe Dille Løvmo.

Prosjektleder i Waister Tine-Marie Hofstad legger til at her kan vi ved å benytte avansert tørketeknologi omdanne våtavfall til materialer som kan transporteres og gjenbrukes til verdifulle formål som biogjødsel, substrat for biogassproduksjon eller ingredienser til dyrefôr og kjæledyrfôr.