Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken i Senja sett fra oven.

Troms og Finnmark fylkeskommune saksøker Wilsgård Fiskeoppdrett

Mandag møttes partene i retten. Kravet fra fylkeskommunen er etterbetaling av over 16 millioner kroner som Wilsgård har holdt tilbake. I tillegg krever de renter for perioden som strekker seg tilbake til 2016.

For nesten ti år siden inngikk Senja videregående skole en avtale med Wilgård Fiskeoppdrett.

– Som ledd i avtalen skulle Wilsgård, som profesjonell oppdretter, avlaste skolen for denne risiko ved å stå som leietaker av undervisningstillatelsen. Wilsgård ville da få alle utgifter tilknyttet denne, og også stå som eier av fisken som ble produsert under undervisningstillatelsen, skriver advokat Ida Espolin Johnson, som representerer Wilsgård i et sluttinnlegg til tingretten.

Wilgård har i følge fylkeskommunen holdt tilbake så mye som 16 millioner kroner og skal være grunnlaget for rettsaken.

Oppdrettsselskapet mener gjentatte ILA-utbrudd og en ny rapporteringsmetode gjorde samarbeidet mindre lukrativt og forsøkte i flere år å redusere leieprisene på oppdrettslisensene, hvilket fylkeskommunen nektet.

Det var avisen Nordlyset som omtalte saken først.

Les hele saken deres her.