Screenshot fra video av lusetråling, laget av Havforskningsinstituttet.
Screenshot fra video av lusetråling, laget av Havforskningsinstituttet.

Mener lusemodellene gir alt for stor usikkerhet

I anken til lagmannsretten går oppdretterne, gjennom sin advokat, nærmere inn i hvorfor de mener det opprinnelige nedtrekksvedtaket for PO4 etter deres mening har et sviktende faktagrunnlag.

Publisert

Et av de momentene de borer hardest i er i hvilken grad man kan fastslå at 30 % eller mer av den utvandrende smolten dør som følge av lus fra oppdrett. Her gir de en gjennomgang av slik de mener modellberegningene som ligger bak, i sum gir et svar beheftet med så mye usikkerhet at de ikke kan brukes.

De skriver i anken at vurderingen av lakselusindusert dødelighet krever en gjennomgang av de ulike forutsetninger og kausale sammenhenger som må være oppfylt.

De viser til et skjema som Peder Janssen fra Inaq la frem i tingretten (se også figur til høyre).

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP