Risiko i landbasert oppdrett 2023

6. - 7. november, Trondheim

Fiskevelferd

Teknologi

Biosikkerhet

Drift

Kompetanse

https://www.morefish.no/konferanse-2023