Vil fremme Stortingsforslag: Avvikle åpne oppdrettsanlegg og la staten overta driften

Partiet Rødt har en plan som skal løse alle oppdrettsnæringens utfordringer. Alt skal lukkes, og staten skal overta driften gjennom selskapet «Statslaks». Kommer de inn på stortinget etter valget vil dette fremmes i et forslag, uttaler 3. kandidat for Østfold Sondre Støen-Kvam. For øyeblikket ligger partiet an til å komme i vippeposisjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Fra i dag og frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

Først ut er partiet Rødt

Rødt vil:• Ikke mer fisk i merdene enn i dag.• Det skal utarbeides en framdriftsplan for utskifting av alle oppdrettsanlegg til lukka anlegg som er rømningssikre, lusefrie, forurensningsfrie og har full sykdomskontroll og høy dyrevelferd.• Nye konsesjoner skal bare gis til lukka anlegg.• Konsesjoner skal knyttes til enkeltselskaper og ikke omsettes fritt.• Hensynet til bevaring av viltlevende marine arter og bærekraftig bruk av disse skal gå foran ønske om å bruke lokaliteter til oppdrett.• Det skal innføres kommunal, årlig ressursavgift for bruk av sjøareal.• Kjemiske midler som overføres til villfisk og dreper kreps og skalldyr skal forbys brukt i fiskefôr.• Lokalbefolkningas selvråderett og kamp for miljøet skal gå foran norske oppdrettsselskapers ønsker om bruk.

Rødt understreker i sitt program at oppdrettsnæringen har betydning for bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten.

Men de mener også at åpne merder i fjordene har imidlertid passert naturens tålegrense, og næringa fortrenger tradisjonelt kystfiske, forurenser med kloakk, kjemikalier, lus og sykdommer, truer villaksbestanden og forbruker fôrressurser som kan brukes direkte til menneskeføde.

Derfor krever Rødt at det skal utarbeides en framdriftsplan for utskifting av alle oppdrettsanlegg til lukka anlegg som er rømningssikre, lusefrie, forurensningsfrie og har full sykdomskontroll og høy dyrevelferd.

    * Mest svevende: Det skal utarbeides en framdriftsplan for utskifting av alle oppdrettsanlegg til lukka anlegg som er rømningssikre, lusefrie, forurensningsfrie og har full sykdomskontroll og høy dyrevelferd.

      * Mest konkrete: Ikke mer fisk i merdene enn i dag / Nye konsesjoner skal bare gis til lukka anlegg.

Bort med de multinasjonale

De mener omsettelige konsesjoner og kapitalkrevende investeringer har stengt næringa for nye, lokale aktører.

- Fusjoner og oppkjøp har etter hvert ført til at oppdrettsnæringa i stor grad i dag består av store og delvis internasjonale selskaper. Konsekvensen er at verdiskapninga fra lokaleressurser havner mer og mer utafor der lokaliteten for oppdrett finnes.

Resepten er at konsesjoner skal knyttes til enkeltselskaper og ikke omsettes fritt.

Men i et innlegg på «Radikal portal» går imidlertid 3. kandidat for Rødt i Østfold, Sondre Støen-Kvam, hakket lengre. I innlegget kaller han ikke bare oppdrettsnæringen for en forkastelig næring, han lover også at Rødt Østfold vil fremme forslag i Stortinget om at Staten skal overta de fleste konsesjonene om partiet får mandater:

Rødt Østfold vil fremme dette forslaget hvis vi kommer på Stortinget til høsten: En kontrollert avvikling av alle oppdrettsanlegg med åpne merder, og at det opprettes et statlig selskap som skal eie og drive oppdrettsanlegg. Det statlige selskapet kan f. eks. ha navnet «Statlaks» og drive majoriteten av Norges oppdrettsanlegg. Dette er voksende milliardindustri og da må inntektene gå til felleskapet og ikke til noen få personer!

For øyeblikket ligger partiet over sperregrensen og har to mandater inne. Arbeiderpartiet vil med dagens prognoser være avhengig disse to for å få flertall.

  • I morgen tar vi for oss KrF