En del av arbeidt med studien ble gjennomført som masteroppgave til Masterstudent ved Universitet i Bergen, Malene Waage Skår. Foto: Gyri Teien Haugland.
En del av arbeidt med studien ble gjennomført som masteroppgave til Masterstudent ved Universitet i Bergen, Malene Waage Skår. Foto: Gyri Teien Haugland.

Har funnet den optimale bedøvelsen for rognkjeks

Forskere ved Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet har utarbeidet en protokoll for bedøvelse av rognkjeks, men under enkle håndteringsprosedyrer anses det ikke som nødvendig å bedøve fisken.

Publisert

- Utvikling av optimale protokoller for bedøvelse er viktig, ettersom for høy dose eller for lang eksponering kan føre til at fisken dør. Per i dag vet man heller ikke om det er langtidseffekter av bedøvelse hos rognkjeks, sier Gyri Teien Haugland til kyst.no.

Utviklet bedøvelsesprotokoll

Mastergradprosjektet er en del av et større prosjekt:The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) – Immunity, diseases and healthProsjektleder: Gyri Teien Haugland, Universitetet i BergenProsjektperiode: 2015-2019Finansiering: 10 mill. kroner fra Havbruksprogrammet
Mastergradprosjektet er en del av et større prosjekt:The cleanerfish lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) – Immunity, diseases and healthProsjektleder: Gyri Teien Haugland, Universitetet i BergenProsjektperiode: 2015-2019Finansiering: 10 mill. kroner fra Havbruksprogrammet

Studien som de har gjennomført ble nylig akseptert og skal publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet Plos One. I forsøkene testet forskerne ut tre ulike medikamenter som er vanlig å bruke til fisk; metakain (Finquel, MS-222), isoeugenol (Aqui-S) og benzokain.

Fiskestørrelsene som inngikk i studiet var 10-20 grams fisk som er aktuell størrelse for vaksinering, 200-400 grams som er størrelsen når de blir fisket opp av merdene og opp til 1300 grams fisk som er aktuell størrelse for kjønnsmoden fisk. Fiskene ble eksponert for to ulike temperaturer, 6°C og 12°C. For å undersøke hvor lenge fiskene tålte å være bedøvet, ble fiskene oppbevart i 10, 30 og 60 minutter i bedøvelsesløsningene.

- Vi anbefaler å bruke 200 mg L-1 metakain, også kjent som Finquel for full bedøvelse av rognkjeks, konkluderer Haugland som legger til at det tilsvarer en toppet spiseskje (2 g) i en 10 liters bøtte med sjøvann.

- Denne dosen er effektiv uavhengig av størrelse på fisken og vanntemperatur, og det er god sikkerhetsmargin i forhold til dødelig dose og eksponeringstid.

Anbefaler ikke bedøvelse for håndtering

Dersom man kun trenger at fisken skal slutte å svømme, for eksempel ved vaksinering eller annen håndtering, kan man ifølge forskerne redusere konsentrasjonen av metakain til 100 mg L-1 (en halv spiseskje i en 10 liters bøtte). Men for enkel håndtering anbefaler ikke forskerne å bruke bedøvelse.

Gyri T. Haugland er forsker ved Institutt for biologi ved universitetet i Bergen. Foto: UiB.
Gyri T. Haugland er forsker ved Institutt for biologi ved universitetet i Bergen. Foto: UiB.

- Våre erfaringer er at ved vanlig håndteringsprosedyrer som flytting fra kar til kar og ved vaksinering er det ikke nødvendig å bedøve rognkjeks.

Grunnen til at de ikke anbefaler isoeugenol (AQUI-S) og benzokain var sammensatt. Både metakain, benzokain og isoeugenol kunne benyttes for liten fisk, 10-20 g, men benzokain felte ut ved 6C og er derfor ikke anbefalt ved lave temperaturer, samtidig er ikke isoeugenol egnet til større fisk.

- Isoeugenol er fettløselig og er en olje som man vet kan danne en hinne over fiskens gjeller og bidra til at det blir vanskelig å puste. Det er viktig å være oppmerksom på dette og ikke bruke for høye doser av stoffet. Rognkjeks vil være spesielt utsatt ettersom dens gjeller er plasser dypt i fisken og at gjelleåpningen er liten. For fisk større enn 20 gram anbefales ikke isoeugenol som medikament for full bedøvelse. Fiskene brukte lang tid på å sovne inn, noen stoppet ikke å puste selv etter 20 minutter og de brukte lang tid på å våkne opp.

- Klyp fisken i underleppen

For å sjekke om fiskene er bedøvet er en vanlig metode å klype den i halen.

- Dette fungerer godt på arter som for eksempel laks og sebrafisk. Rognkjeks derimot responderte ikke ved klyp i halen. Heller ikke ved stikk i muskel.

Forskerne kom da frem til at et klyp i underleppen er en god metode for å undersøke om fisken er bedøvet.

- Før man vet mer om hvilken effekt bedøvelsesløsning har på rognkjeksens fysiologi, bør man være forsiktig når man bedøver dem, oppsummerer forskeren.

Studien var utelukkende basert på observasjoner av fiskene, når de sovnet inn og når de våknet opp, så videre analyser av effekt av ulike bedøvelsesmidler på rognkjeksens fysiologi vil være viktig, ifølge forskeren.