FjordMAX - en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter. Foto: NSK Ship Design.

Avslag til «FjordMAX»-konsept

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Salaks AS sin søknad om ni utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «FjordMAX».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salaks Holding AS søkt om ni utviklingskonsesjoner for konseptet «FjordMAX», en semilukket integrert oppdrettsplattform. 

Salaks søkte om en MTB på 7.020 tonn og konseptet er planlagt i Troms, og har i dag fått avslag av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet skriver at de avslår søknaden for konseptet FjordMAX, fordi Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». 

- Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet i noen grad vil kunne bidra til å løse miljøutfordringer. Dette er særlig utfordringer knyttet til lokal miljøbelastning som følge av utslipp av organisk materiale. Vi finner det imidlertid ikke dokumentert hvor stor 17/9948 8 renseeffekten vil være ved strømhastigheter større enn 0,08 m/s. Direktoratet finner det ikke godtgjort at prosjektet vil kunne føre til redusert spredning av lus fra oppdrettsfisk til villfisk, sammenlignet med konvensjonelle merder med skjørt. Direktoratet har videre kommet til at prosjektet ikke i særlig grad bidrar til å løse næringens miljøutfordringer med tanke på rømming, skriver de i avslaget. 

De påpeker også Salaks at utviklingstillatelser er et betydelig gode som tildeles fra statens side. For at det skal være aktuelt for direktoratet å tildele tillatelser til konseptet må det fremstå som sannsynlig at teknologien som utvikles skal kunne komme hele næringen til gode.

- Slik det fremgår av drøftelsen over har direktoratet kommet til at det omsøkte prosjektet bare i noen grad bidrar til å oppfylle formålet med utviklingstillatelsene. Etter en helhetsvurdering har Fiskeridirektoratet kommet til at søknaden fra Salaks uansett må avslås, skriver de. 

Les hele avslaget her. 

Om konseptet: 

FjordMAX er en triangulær bærende konstruksjon i stål med tre produksjonsenheter, der hoveddimensjonene er 165 meter lengde, 153 meter bredde, 6 meter høyde. Produksjonsenhetene har en diameter på 66 meter. Plattformens samlede kapasitet er på 7020 tonn MTB. Investeringskostnadene for prosjektet er estimert til 544 millioner kroner.

Salaks AS har i tett samarbeid med NSK Ship Design utviklet oppdrettsplattformen FjordMAX som de mener skal revolusjonere norsk oppdrett. Selskapene melder i en pressemelding at FjordMAX skal mangedoble norsk oppdrett, eliminere rømming og redusere organisk utslipp med 90 %.