SalMar-eide SalmoSea legger ned sitt lakseslakteri i Rørvik.
SalMar-eide SalmoSea legger ned sitt lakseslakteri i Rørvik.

SalMar-slakteri legges ned

SalmoSea har kunngjort at de vil legge ned sitt lakseslakteri i Rørvik, ifølge en pressemelding fra selskapet. Alle 110 ansatte mister jobben.

Publisert Sist oppdatert

SalmoSea legger ned lakseslakteriet sitt på Rørvik. Det går frem i en pressemelding fredag.

Dette skal skyldes at selskapet har hatt problemer med å dekke sine løpende forpliktelser og styret vurderer at slakterivirksomheten ikke vil være konkurransedyktig i fremtiden. Selskapet har utstedt 82,7 millioner kroner i ny kapital for å prøve å unngå denne situasjonen, men det har ikke vært tilstrekkelig. Eierne av SalmoSea vil nå fokusere på å ivareta interessene til de 110 ansatte ved å finne nye jobber for dem.

SalMar/SalmoNor og Bjørøya vil inngå slakteavtaler hos SinkabergHansen på Marøya for å ivareta slaktebehovet. Slakteriet het tidligere Nils Williksen AS og har vært en del av sjømathistorien på Flerengstranda siden 1883.

Det var iLaks som omtalte saken først.

Selskapet har investert tungt i å øke produksjonskapasiteten ved anlegget de siste årene, men for å gjøre SalmoSea konkurransedyktig har selskapet estimert et investeringsbehov på cirka 250 millioner kroner i oppgraderinger. Imidlertid mener selskapet at en slik investering ikke vil være tilrådelig med den grunnrenteskatten på havbruk som regjeringen har varslet og som et flertall på Stortinget har gitt sin prinsipielle tilslutning til.

Før grunnrente forslaget ble annonsert september i fjor hadde allerede majoritetseier SalMar investert i oppkjøp av NTS og NRS.

Forslaget innebærer en tredobling av skatten på havbruk i Norge, fra 22 til 62 prosent. Selskapet mener at en slik økning vil inndra det meste av kontantstrømmene fra norsk havbruk i skatt, redusere veksten og gjøre terskelen for nye kostbare investeringer vesentlig høyere. SalmoSea konkluderer derfor med at det ikke er finansielt og økonomisk grunnlag for de store investeringene som kreves for å oppgradere slakteriet.