Fiskeriminister Per Sandberg under NASF 2017. Foto: Linn Therese S Hosteland.

Per Sandberg beklager lang saksbehandling

Salmobreed Salten ventet nær 15 måneder før de fikk avklaring på søknad om stamfisk-konsesjoner fra Fiskeridirektoratet. Nå beklager fiskeriministeren saksbehandlingstiden, og forteller de vil ta stilling til saken når den havner hos departementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Salmobreed Salten søkte om tre stamfisk-konsesjoner i sjø, og spesifiserte at deler av produksjonen skulle skje på land i juni i fjor.

I forkant av søknaden hadde selskapet også et møte med fiskeriministeren, hvor de diskuterte hvilke tillatelser som burde søkes. Da Benchmark som er maioritetseiere i sommer ikke hadde fått avklaring på søknaden, som ifølge direktoratet skulle vært behandlet innen desember 2016, ba Benchmark Per Sandberg om hjelp til å få fortgang i sakene.

Les også: Benchmark fikk nok av lang saksbehandlingstid- ba Per Sandberg om hjelp

Vedtaket fra Fiskeridirektoratet kom så første september i år. Nå kommenterer Fiskeriministeren saken.

- Jeg må selvsagt beklage den lange saksbehandlingstida. Jeg har forståelse for at SalmoBreed Salten er i en vanskelig situasjon. Det er ikke en ønskesituasjon at saksbehandlingstida for slike søknader er så lang. Jeg har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å prioritere søknader om stamfisk. Samtidig vet vi at Fiskeridirektoratet opplever et stort trykk på søknader om tillatelser til akvakultur, og at de jobber på spreng med å få behandle alle søknadene, sier Sandberg til kyst.no.

Når det er sagt, påpeker Sandberg at SalmoBreed Salten selv må vurdere hvilket behov de har for både antall stamfisktillatelser og om produksjonen skal skje på land eller i sjø.

- Dette er ikke noe som fiskeriministeren vil eller kan legge seg opp i. Det er også SalmoBreed Salten som må dokumentere at de krav som stilles for å få tildelt stamfisktillatelser er oppfylt, sier han.

- Videre må SalmoBreed Salten på lik linje med alle andre som vil søke om stamfisktillatelser, sende sin søknad til Fiskeridirektoratet. Departementet er klageinstans og vi kan derfor ikke uttale oss om saker som skal behandles av Fiskeridirektoratet i første instans. Vi vil først ta stilling til saken når den kommer på vårt bord.

Påklager vedtak

Og på departementets bord vil saken havne.

Søknaden på de tre konsesjonene i sjø, samt det de 200 tonnene på land betyr en omsøkt MTB 2540 tonn. Det selskapet etter 15 måneders behandlingstid fikk tildelt fra Fiskeridirektoratet, var en konsesjon med en MTB 50 tonn på land.

Jan-Emil Johannesen fra Salmobreed Salten er overfor kyst.no tydelig på at tildelt MTB er langt fra nok, til å tilfredstille deres behov. Selskapet vil derfor påklage vedtaket.

Mer om Salmobreed sine tanker rundt saken kan du lese her.