Håkon Andrè Berg er CEO i Salmon Evolution. Nå vil han bygge og drifte et landbasert anlegg i Sør-Kora. Foto: Doxacom

Salmon Evolution vil bygge landbasert anlegg i Sør-Korea

Salmon Evolution har i dag signert en avtale om etablering av et joint venture med det sør-koreanske sjømatselskapet Dongwon Industries, under navnet "K Smart".

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Formålet er å utvikle, bygge og drive et landbasert lakseoppdrettsanlegg med en årlig produksjonskapasitet på 20 000 tonn LWE i Sør-Korea, ved bruk av Salmon Evolutions hybride gjennomstrømningsteknologi ("HFS"), inkludert nødvendige opp-og nedstrøms anlegg, og driftsfasiliteter. Prosjektet vil bli utviklet i to faser, hver med en årlig kapasitet på 10 000 tonn. Planlagt byggestart er satt til andre halvår 2022, med ferdigstillelse og produksjonsstart i 2024.
Prosjektkostnad for fase 1 inkludert investeringer, prosjektledelse og arbeidskapitaloppbygging er estimert til 1,6 milliarder kroner. I henhold til vilkårene vil Dongwon Industries legge til rette for gjeldsfinansiering for K-Smart. Salmon Evolution vil ha en eierandel på 49 % i K Smart som antas finansiert innenfor selskapets allerede kommuniserte egenkapitalfinansieringsplan.
Håkon André Berg, CEO i Salmon Evolution, sier de er beæret over å gå sammen med en velrenommert og erfaren partner som Dongwon.

- Dette samarbeidet er i samsvar med Salmon Evolutions overordnede strategi om internasjonal ekspansjon, der vi utnytter vår erfaring og kompetanse i utvikling av lakseproduksjon i samarbeid med førsteklasses lokale partnere.

Kompetent organisasjon

Yun Ki Yun, CFO i Dongwon Industries, kommenterer at rammeavtalen markerer en viktig milepæl i forholdet mellom Salmon Evolution og Dongwon.

- K-Smart er av strategisk betydning for Dongwon, og vi er sikre på at Salmon Evolutions HFS-teknologi, kombinert med den meget kompetente organisasjonen, vil bidra til å realisere et vellykket prosjekt og revolusjonere salg og distribusjon av atlantisk laks i Sør-Korea.

Salmon Evolutions egenkapitalinnskudd vil bli delt opp i transjer, som vil reflektere fremdriften i prosjektet. Innledningsvis er det forventet et moderat kapitalinnskudd som vil bli brukt til å finansiere:

  • (i) design og prosjektering,
  • (ii) evaluering av lokalitet og tillatelser, og
  • (iii) generelle bedriftsformål.


Partenes etterfølgende egenkapitalbidrag vil bli betalt i transjer med forbehold om at visse milepæler blir oppfylt, inkludert endelig teknisk, operativ og økonomisk gjennomgang av prosjektet og at K Smart tildeles nødvendige tillatelser.

Som en del av samarbeidet skal partene samarbeide om å etablere merkevarebygging og markedsføring av premium, landbasert atlantisk laks fra K Smart og Salmon Evolution i det koreanske markedet. K Smart vil være ansvarlig for alle utviklingskostnader og investeringer knyttet til prosjektet. Vilkårene for joint venture samarbeidet inkluderer et omfattende sett av prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, som skal tjene som grunnlag for et langsiktig partnerskap mellom Salmon Evolution og Dongwon.

Tore A. Tønseth, styreleder i Salmon Evolution, sier de er begeistret for å komme inn på det koranske markedet sammen med en aktør som Dongwon.

- Gjennom K Smart vil vi kunne betjene det svært attraktive og raskt voksende koreanske markedet med atlantisk laks av god og fersk kvalitet hver uke, hele året igjennom. Joint venture-strukturen med Dongwon sørger også for en sterk lokal troverdighet for prosjektet og tilbyr Salmon Evolution en kapitaleffektiv og verdiøkende modell for å utvide vår virksomhet.
Partene forventer å inngå endelig investeringsavtale iløpet av Q2 2021.