F.v. Styremedlem Marte Hatlevik fra Osland Havbruk, Erlend Vassbotten fra Steinvik Fiskefarm, Styreleder Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks, 2.vara Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett, 1.vara Johannes Njåstad Møgster fra Langøylaks & nestleder Anne Marte Tombre. Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood er ikke tilstede på bilde.

Nytt styre valgt i Salmon Group

Generalforsamlingen i Salmon Group valgte nytt styre 4. juni 2024. Tom Jarle Bjørkly fra Mortenlaks er gjenvalgt som styreleder og Anne Marte Tombre fra Tombre Fiskeanlegg er valgt som nestleder.

Publisert Sist oppdatert

Styremedlem Erlend Vassbotten fra Steinvik Fiskefarm er gjenvalgt for en ny periode, og 1. vara Johannes Njåstad Møgster er gjenvalgt for en ny periode. Svein Arve Forland fra Telavåg Fiskeoppdrett er valgt som 2. vara. Styremedlemmene Line Ellingsen fra Ellingsen Seafood og Marte Hatlevik fra Osland Havbruk var ikke på valg.

- Valgkomiteen har vært ledet av Vidar Hjartnes fra Eide Fjordbruk, og har som vanlig lagt vekt på å få til en god balanse mellom kompetanse, landsdeler, størrelse på selskap, kontinuitet, kjønn og alder, opplyser Salmon Group i en pressemelding.

Motivert gruppe

Det nye styret, som kun har mindre endringer, har ifølge organisasjonen et godt mangfold og er en motivert gruppe som ser frem til å være med på å løfte Salmon Group videre opp og frem. 

- Nylig gjennomført styreevaluering, viser også at styret og administrasjonen samhandler godt og ivaretar ansvar og oppgaver som er tillagt styret på en god og ansvarlig måte, skriver de.