F.v. Johan Edvard Andreassen, Roy-Tore Rikardsen.

Markerte 30 år med laks på Sørarnøy

Forrige uke markerte Salten N950 30 år med produksjon på lakseslakteriet på Sørarnøy. - Dagen er en viktig milepæl for oss, og forteller litt om hva vi har fått til. Det ligger en helt egen historie her, sier Roy-Tore Rikardsen, daglig leder hos Salten N950 AS.

Publisert Sist oppdatert

Forrige fredag kunne Salten N950 feire tre tiår med aktivitet på Sørarnøy i Gildeskål Kommune. Siden begynnelsen av 90-tallet har hjørnesteinsbedriften på Sørarnøy levert slaktetjenester til lakseoppdrettere langs kysten i Nord-Norge. Roy-Tore Rikardsen ble ansatt som daglig leder i 2022, og fikk æren av å markere dagen sammen med arbeidstokken på Sørarnøy.

- Dagen er en viktig milepæl for oss, og forteller litt om hva vi har fått til. Det ligger en helt egen historie her, som vi mener det er viktig å feire og ta vare på, sier Rikardsen. 

Flere oppdateringer

Første gang lakseslakteriet ble tatt i bruk var 3. november 1994, med Wenberg Fiskeoppdrett fra Fauske som første kunde. I dag er Wenberg Fiskeoppdrett på eiersiden til Salten N950, gjennom Salten Aqua AS. Johan Edvard Andreassen var selskapets første daglige leder, og jobber fremdeles i bedriften som markeds -og produksjonsansvarlig.

Pakkelinjen på Salten N950 AS.

- I begynnelsen kunne vi bruke 1-2 dager på å fylle en bil på 20 tonn. I dag klarer vi å fylle én bil i timen. Utviklingen har vært enorm for oss, og vi rigger oss hele tiden for fremtiden, forteller Johan Edvard Andreassen. 

Lakseslakteriet har i løpet av de tre siste tiårene vært gjennom flere oppdateringer, sist i 2021 når bedriften ferdigstilte arbeidet med å bygge et helt nytt lakseslakteri.

- Investering i 2019 frem til 2021 hadde en prislapp på 430 millioner kroner. For oss var det naturlig at et nytt lakseslakteriet skulle stå der vi allerede er etablert. Vi har tradisjoner og en arbeidskultur på sørarnøy som vi ønsker å videreføre, sier Jarle Solemdal, styreleder i Salten N950 og administrerende direktør i Salten Aqua.

Salten N950 er et av datterselskapene til Salten Aqua, som igjen eies av lakseoppdretterne Edelfarm, Gildeskål Forskningsstasjon og Wenberg Fiskeoppdrett. 

Salten N950 sett fra sjøaen.

Langsiktig satsing på Sørarnøy

Johan Edvard Andreassen var bedriftens første daglige leder. Andreassen bemerker at selv om eierskapet, bygget og selskapsnavnet har endret seg siden oppstarten i 1994, vektlegger han at suksessfaktorene til selskapet har bestått.

- I dag er vi fem personer som har vært med siden første slaktedag, og i mine øyne har vi lyktes med å bevare arbeidskulturen vår. Jeg har bodd her hele livet, og det er utrolig spennende å se hvordan veksten vår har vært med på å forme øysamfunnet vårt, sier Andreassen 

Arbeidsplassen huser i dag omtrent 60 medarbeidere, på et tettsted som har en befolkning på nesten 300 innbyggere. Styreleder Jarle Solemdal understreker at rekrutteringer og lokale ringvirkninger er en del av den langsiktige strategien for Salten N950.

- Vi rekrutterer ikke bare til bedriften, men også til lokalsamfunnet. For at vi skal kunne drive et lakseslakteri, må vi være med på å skape ringvirkninger og legge til rette for at det er attraktivt å flytte hit, avslutter Jarle Solemdal.

Jubileumskake hos Salten N950.