Daglig leder Jon Funderud viser frem noe av taren de tidligere har høstet. Foto: Seaweed Solutions AS.

Seaweed Solutions med nytt 500-tonns tareanlegg på Frøya

Seaweed Solutions AS har ferdigstilt installasjonen av et 19 hektar stort tareanlegg med kapasitet til 500 tonn tare. Dette muliggjør en stor økning i produksjonen fra dagens kapasitet på 100 tonn og er et viktig skritt på veien mot å realisere selskapets ambisjon å bli Europas ledende tareselskap.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For å styrke teamet i den kommende oppskaleringsfasen er Hallvard Muri engasjert som ny styreleder i selskapet. Muri har bred erfaring fra havbruks- og fiskerinæringen og har tidligere vært toppleder i blant Aker
Biomarine, Akva Group og American Seafoods.

 - Det er spennende å bli en del av teamet i Seaweed Solutions som er svært godt posisjonert i denne raskt voksende sektoren av havbruksnæringen, sier Muri i en pressemelding. 

Seaweed Solutions har en helintegrert produksjon inkludert klekkeri, sjøoperasjoner og prosessering. Med det nye anlegget, som er klart for utsett til neste høstesesong, har selskapet konsesjoner for produksjon av mer enn 3000 tonn tare og søker nå etter partnere og investorer til å ta del i denne oppskaleringen.

- Selskapet går nå inn i en oppskaleringsfase. Med Hallvard med på laget er vi sikre på at Seaweed Solutions har det teamet som trengs for å etablere selskapet som en betydelig aktør i den europeiske tareindustrien, sier daglig leder Jon Funderud.

- Vi har alt på plass, fra påsåing til høsting og ikke minst de rette folkene. Vi er klare til å levere det beste råstoffet i verden og dermed bidra til miljøvennlig, blågrønn vekst i fremtiden, legger han til.

Seaweed Solutions byttet nylig navn fra Seaweed Energy Solutions som signaliserer en bredere markedssatsning, med fokus spesielt på mat og fôr. Det er en raskt økende interesse for taredyrking i Europa og
dette anses som en viktig sektor for å kunne tilby sunt og fornybart råstoff som kan anvendes i en rekke applikasjoner som f.eks matingredienser, dyrefôr og erstatning av ulike fossilbaserte produkter. Taredyrking, som i dag domineres av produksjon i Asia, vokser med 8 % per år som gjør dette til en av de raskest voksende sektorene innen akvakultur, melder selskapet. 

Seaweed Solutions ble etablert i 2009 etter oppfinnelsen av «Seaweed Carrier»-teknologien, med en visjon om å muliggjøre storskala dyrking av tare. Selskapet har siden oppstarten investert nærmere 200 millioner kroner i forskning og utvikling.