Bård Sekkingstad og Eirik Ordemann Knappskog

Gir seg som konsernsjef

Konsernsjef Even Hopland har varslet styret om at han vil fratre sin stilling som konsernsjef i Sekkingstad-gruppen. Bård Sekkingstad vil overta stillingen.

Publisert Sist oppdatert

Endring av ledelse i Sekkingstad-gruppen vil finne sted med virkning fra 1. mars 2023. Det er samtidig inngått avtale med Even Hopland om at han skal ivareta ledende oppgaver i konsernet i en overgangsperiode.

Styret skriver at de vil takke Even Hopland for hans bidrag til den positive utvikling av konsernet under hans ledelse.

- Vi hadde ønsket å ha med Even videre, men har full respekt for hans valg sier styreleder Frode Blakstad.

- Jeg vil benytte anledningen til takke kollegaer, eier og styret for stor tillit og spennende år sammen. Fremtiden til Sekkingstad-gruppen er full av muligheter, sier Even Hopland.

100-års jubileum

Sekkingstad AS vi i løpet av 2023 feire sitt 100 års jubileum med en større markering i september.

- Jeg gleder meg til å lede selskapet i jubileumsåret. Vi er en sprek 100 åring, og har mange spennende prosjekter som skal realiseres i den nærmeste fremtid, sier Bård Sekkingstad.

Samtidig med at Bård Sekkingstad overtar som CEO, vil nåværende CFO, Eirik Ordemann Knappskog, gå inn i en ny stilling som operativ leder /COO for tradingvirksomheten i konsernet.

Sekkingstad-gruppen, eid av Trient AS, er en frittstående eksportører av laks. Konsernet har i tillegg betydelig aktivitet innen slakting og videreforedling av laks i Norge og Danmark. Konsernet betjener regelmessig mer enn 350 kunder i 80 land.