Bård Sekkingstad og Eirik Ordemann Knappskog
Bård Sekkingstad og Eirik Ordemann Knappskog

Gir seg som konsernsjef

Konsernsjef Even Hopland har varslet styret om at han vil fratre sin stilling som konsernsjef i Sekkingstad-gruppen. Bård Sekkingstad vil overta stillingen.

Publisert Sist oppdatert

Endring av ledelse i Sekkingstad-gruppen vil finne sted med virkning fra 1. mars 2023. Det er samtidig inngått avtale med Even Hopland om at han skal ivareta ledende oppgaver i konsernet i en overgangsperiode.

Styret skriver at de vil takke Even Hopland for hans bidrag til den positive utvikling av konsernet under hans ledelse.

- Vi hadde ønsket å ha med Even videre, men har full respekt for hans valg sier styreleder Frode Blakstad.

- Jeg vil benytte anledningen til takke kollegaer, eier og styret for stor tillit og spennende år sammen. Fremtiden til Sekkingstad-gruppen er full av muligheter, sier Even Hopland.

100-års jubileum

Sekkingstad AS vi i løpet av 2023 feire sitt 100 års jubileum med en større markering i september.

- Jeg gleder meg til å lede selskapet i jubileumsåret. Vi er en sprek 100 åring, og har mange spennende prosjekter som skal realiseres i den nærmeste fremtid, sier Bård Sekkingstad.

Samtidig med at Bård Sekkingstad overtar som CEO, vil nåværende CFO, Eirik Ordemann Knappskog, gå inn i en ny stilling som operativ leder /COO for tradingvirksomheten i konsernet.

Sekkingstad-gruppen, eid av Trient AS, er en frittstående eksportører av laks. Konsernet har i tillegg betydelig aktivitet innen slakting og videreforedling av laks i Norge og Danmark. Konsernet betjener regelmessig mer enn 350 kunder i 80 land.