F.v. Jan Erik Jakobsen, Hans Petter Selstad og Odd Gunnar Endresen. Foto: Selstad
F.v. Jan Erik Jakobsen, Hans Petter Selstad og Odd Gunnar Endresen. Foto: Selstad

Selstad inngår samarbeid med ny aktør

Selstad inngår samarbeid med det nyoppstartede notbøteriet, Inter Notservice, på Hestøya i Herøy. 

Publisert

Daglig Leder for Inter Notservice, Odd Gunnar Endresen, er fornøyd med oppstarten av servicestasjonen og samarbeidet som nå er inngått med Selstad. Han forteller at Inter Notservice her har et stort nybygg med grunnflate på 2400 m2, et tilhørende lagerbygg på 1700 m2 for lagring av rene poser og en nybygd kai for mottak av brukte oppdrettsposer.  

- Anlegget er strømlinjeformet og spesialbygget for utførelse av service på oppdrettsposer, med eget renseanlegg som ikke fører til utslipp av forurenset prosessvann til det ytre miljø, forklarer Endresen.  

Totalleverandør av oppdrettsutstyr og service

I dag er der 20 ansatte ved servicestasjonen, og det nyoppstartede notbøteriet skal være en totalleverandør innen oppdrettsutstyr i samarbeid med Selstad. 

- Her vil vi drive med produksjon av nye poser, reparasjoner, sertifiseringer, vasking av oppdrettsposer og impregnering. I tillegg vil vi levere utstyr som blant annet fuglenett, fortøyningsutstyr, orkastnot, luseskjørt og annet utstyr. 

Selstad er en familiebedrift med kjernevirksomhet innen havbruksutstyr og fiskeredskaper. CEO i Selstad, Hans Petter Selstad, gleder seg også over samarbeidet de nå går inn i med Inter Notservice. 

- Teamet bak Inter Notservice har vært i bransjen i mange år. De har bevist sin dyktighet gjennom god kundeservice, design og produksjon av gode produkter. Her har de investert i et moderne notservice- og produksjonsanlegg med god kapasitet og rasjonelle prosesser. Vi i Selstad gleder oss til samarbeidet med Inter Notservice. 

Gjennom servicestasjonen i Herøy blir Selstad representert på Helgelandskysten som er et område med en sterk akvakulturnæring.