Sisomar har kommet langt på vei med produksjon av storsmolt. Her ser du en på 950 gram i forhold til en «normal» smolt på 170 gram. Foto: Sisomar.

Sisomar har kommet langt på vei med produksjon av stor smolt

Smoltprodusenten Sisomar skal levere 3,3 millioner vårsmolt med en snittvekt på rundt 150 gram i år. Den første lasten ut var derimot mye større og var på over 800 gram. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sisomar leverte nylig 840 grams smolt til  Eidsfjord Sjøfarm. Daglig leder Jon Meisfjord sier til Kyst.no at denne storsmolten har gått seks måneder på 15 promille sjøvann, og har vist meget god tilvekst i anlegget med et smoltutbytte på 93 % i forhold til innlagt rogn.

Det er første gang Eidsfjord Sjøfarm setter ut smolt over 800 gram, og har sammen med smoltleverandøren Sisomar hatt en bevisst strategi på å korte ned produksjonstiden for laksen i sjø. Fisken de satt ut nå i mai, kan slaktes allerede på denne siden av årsskiftet. Les mer om dette her.

Daglig leder Jon Meisfjord i Sisomar. Foto: Sisomar.

Høyt smoltutbytte

Sisomar har internt en målsetting om et smoltutbytte på minimum 90% ut fra mengde innlagt rogn. Dette ligger de godt innenfor i produksjonen med variasjon fra 91-95 % på de ulike generasjonene de siste årene.

- Produksjonen av siste smoltgruppen til Eidsfjord Sjøfarm har gått bra, den kom gjennom anlegget med et smoltutbytte på 93 % som vi er veldig fornøyd med. Rogna klekket i desember 2017 og har dermed vært i anlegget ca 16 måneder. Gruppen på 840 gram inneholdt tre kar. Det største karet hadde en snittvekt opp mot 1 kilo.

Gjennom å velge ut de største individene i en sortering og produsere stor smolt ut fra en slik gruppe mener han resultatet bør bli kortere produksjonstid.

 - Hvor mye slik storsmolt har dere produsert?

- I denne runden blir det kun 150 000 stykk. Vi må høste erfaringer fra dette før vi satser i større skala. Ellers er det planlagt en relativt høy andel smolt med snittvekt 250 gram og pluss i år, opp mot halvannen million.

- Styrt mot ønsket snittvekt

Hall F ble tatt i bruk desember 2016 som selskapets storsmolthall med bruk av 15 promille sjø på gjennomstrømming. Tanken tilselskapet med denne hallen var å produsere frem inntil to runder i året med en maksimal stående biomasse på 250 tonn per runde.

- Denne typen produksjon har vi kjørt gjennom 2017, men i 2018 har vi testet ut hvordan større fisk ville gå i anlegget. Fisken var cirka 30 gram i september 2017 og ble smoltifisert i hall E, før den kom inn i hall F på 15 promille sjøvann. Her har den vha. temperatur blitt styrt mot ønsket snittvekt ved levering. 

Brønnbåten Novatrans tok seg av transporten av storsmolten til Eidsfjord Sjøfarm. Her ser du lasting hos Sisomar. Foto: Sisomar.

Han sier at det som er verdt å merke seg er at gruppen med 840 grams fisk i utgangspunktet var en "taperfisk" eller småsortering fra første gangs sortering av 0-åring som er kjørt videre, og har fått muligheten til å prestere.

- Dette viser at potensialet i fisken nå det gjelder tilvekst er enormt så lenge vi klarer å legge til rette for det.

- Vokser raskere enn tilveksttabeller

Produksjonen av storsmolten sier han har gått relativt problemfritt.

- Utfordringen med produksjon på 15 promille sjøvann er å beregne tilvekst. Fisken vokser langt bedre enn tabellene tilsier. Her har nok fôrleverandørene en jobb å gjøre for å holde tritt med utviklingen innenfor produksjon av stor smolt, sier han.

Her ser du en fargeprøve som Sisomar tok fra kar F7 før levering av storsmolten til Eidsfjord Sjøfarm. Foto: Sisomar.

En gjennomgående høy tilvekst har ført til at selskapet har måtte bremse den, vet å ta ned temperaturen både for å holde CO2 verdiene under tiltaksgrensen, og tettheten lav for å unngå slitasje på fisken.

- Målsetningen er at fisken skal gå lytefri ut fra anlegget, dette lykkes vi heldigvis med på alle leveranser, sier Meisfjord, og påpeker at en konsekvens med en produksjon av stor smolt er at du får et lite antall med deg gjennom anlegget. Dette sier han legger begrensinger på antallsproduksjonen men dette må aksepteres hvis kvaliteten skal ivaretas.

- Hva kreves for å få til en slik produksjon? 

- Det aller viktigste i en slik produksjon er å ha tilgang til nok vann, god kontroll på miljøparametre og det aller viktigste nok karvolum.

Det som er viktig når det gjelder bruk av sjøvann sier han er å holde seg under 15 promille for å unngå utfordringer med eksempelvis Moritella, Vibrio og andre sår-relaterte bakterier.

- God planlegging er viktig. Tilveksten på 15 promille er stor, dersom man går inn med et for stort antall fisk vil man ende opp med for høy tetthet som vil gi utfordringer opp mot slitasje, CO2 og kvalitet på fisk. Det må legges til at vi har flinke ansatte som har fokus på fiskens beste hele tiden med nok vann, god vannkvalitet og optimal fôring i alle avdelinger, sier han.