Hans Bjelland påpeker at man bør være klar over risikoen for at den delen av eksponert oppdrett som foregår nær kysten og med konvensjonell merdteknologi, kan havne i skyggen av det mer spektakulære havbruk til havs
Hans Bjelland påpeker at man bør være klar over risikoen for at den delen av eksponert oppdrett som foregår nær kysten og med konvensjonell merdteknologi, kan havne i skyggen av det mer spektakulære havbruk til havs

Slutt for SFI Exposed

Etter åtte år er det slutt for forskningssenteret SFI Exposed, og dette markeres med en oppsummerende konferanse i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

- Vi skal jo fortsette å forske på eksponert oppdrett hos Sintef, NTNU og Havforskningsinstituttet, men vi vil uansett markere avslutningen av SFI Exposed på en ordentlig måte, sier Kristine Størkersen og Hans Bjelland til Kyst.no.

Det er ingen enkel oppgave å oppsummere flere års forskning på såpass ulike områder som fisk, sikkerhet, fartøysdesign, autonome systemer, konstruksjon, overvåking og beslutningsstøtte, og forskningssenteret har da heller ingen ambisjon om å dekke alt på konferansen.

- Men vi skal presentere de viktigste funnene våre, og har i tillegg invitert andre forskningsmiljø, forvaltning og praktikere for å få deres perspektiv og ferskeste kunnskap. Vi er opptatt av at de som deltar på konferansen skal få høre mye nytt, selv om de har deltatt på våre «Exposed-dager» tidligere, sier Størkersen i Sintef Ocean.

- Kan havne i skyggen

SFI EXPOSED går mot slutten, noe som jo på ett nivå er helt forferdelig og også ganske spennende, forteller Størkesen.
SFI EXPOSED går mot slutten, noe som jo på ett nivå er helt forferdelig og også ganske spennende, forteller Størkesen.

Forskerne hos SFI Exposed er opptatt av å få flest mulig med i samtalen om veien videre. Hva blir det viktig å være oppmerksom på når forskningssenteret som har samlet oppdrettere, leverandører, forskere og undervisere, ikke lenger finnes?

- Jeg tror vi skal være klar over risikoen for at den delen av eksponert oppdrett som foregår nær kysten og med konvensjonell merdteknologi, kan havne i skyggen av det mer spektakulære havbruk til havs, sier Bjelland.

Han peker på viktige utfordringer også på kystnære, eksponerte lokaliteter.

- Anleggene blir utsatt for større krefter og større risiko enn skjermet oppdrett, noe som skaper behov for å ta i bruk nye konsepter for bedre kontroll på både miljøpåvirkning og operasjoner.

- Det snakkes ofte om havbruksanlegg til havs, der det i stormfulle perioder kan bli vanskelig med tilsyn av personellet, men på mer kystnære anlegg som er eksponert for mye naturkrefter er det minst like stort behov for løsninger for de dagene man ikke kan være på merdkanten, påpeker Størkersen.

Hun tilføyer at dette er et område der man har kommet lenger med ny teknologi og god dialog med Mattilsynet. Sånn har man fått tilpasset forvaltningen til gode løsninger for automatisk fôring og overvåkning av fisken.

- Det er bare ett av mange eksempler på hvorfor det er behov for fortsatt forskning også på kystnær eksponert oppdrett.

Operatørene kommer

På konferansen «Sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner» vil behovene til de to retningene – til havs eller kystnært, være et av flere tema. Operasjonene som skal utføres må være trygge og effektive, enten de foregår her eller der. Fire operatører med ulike erfaringer fra anlegg og sørvisbåt skal fortelle om sine erfaringer og om forskjellene mellom å jobbe i tradisjonell oppdrett og eksponert oppdrett.

- Det er alltid veldig interessant å lytte til operatørenes erfaringer, og sammen med forskere som forteller om sine funn, blir det en fin og jordnær miks. Jeg er også glad for at veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet Aud Skrudland har sagt ja til å holde et innlegg om helkjedetenking, forvaltning, drift og beredskap. Hun er kjent for å si tydelig fra om hvor skoen trykker, og det blir interessant å høre hva hun anser som viktig i den fasen som kommer etter at SFI Exposed har satt sluttstrek for prosjektperioden, avslutter Størkersen.

Programmet til konferansen finner du her.