Kristian Steinsvik er ny administrerende direktør i SINTEF Ålesund. Foto: Siv-Elin Nærø

Ny administrerende direktør i SINTEF Ålesund

Kristian Voksøy Steinsvik er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Ålesund.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet som er gjort i SINTEF Ålesund. SINTEF Ålesund sitt mål er å bidra til å realisere potensialet i havindustriene på nordvestlandet, noe som er både forpliktende og motiverende å jobbe for, sier Kristian Voksøy Steinsvik i en pressemelding.

Steinsvik er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Ålesund og tiltrer 1 februar. Han etterfølger Henning Borgen.

- På fem år har Sintef Ålesund bygd opp betydelig kompetanse både innen sjømatnæringen og anvendt datavitenskap, som brukes i prosjekt for å bistå bedriftene i nærområdet med å utvikle både ny kunnskap, nye produkter, tjenester og prosesser. Vi skal fortsette styrkingen av kompetanse og har et sterkt ønske om å gjøre SINTEF enda mer tilgjengelig lokalt for alle bedrifter som står i omstillingen vi er midt inne i. Det skal være lav terskel for å snakke med oss. Vi ønsker både å lytte, lære og ikke minst være en bidragsyter i alle prosjekt som krever den type spisskompetanse vi innehar både i Sintef Ålesund og Sintef forøvrig for å lykkes. I dag er vi 9 ansatte og vi er fremdeles i vekst, sier Steinsvik.

Steinsvik kommer fra jobben som leder for forskning og utvikling i HAV Design AS (tidligere Havyard) i Fosnavåg, der han har hatt ulike stillinger siste 12 år. Han er utdannet sivilingeniør ved Institutt for marin teknikk, NTNU og har sittet i styret for SINTEF Ålesund siden 2019. Steinsvik har tidligere jobbet i MARINTEK (Sintef Ocean) og Det Norske Veritas. Han sitter også i styret for Energi21.

Før jul ble alle aksjer i SINTEF Ålesund overtatt av SINTEF Ocean. Selv om selskapet fortsatt skal fungere som et lokalt kontaktpunkt til SINTEF for næringslivet på Møre, vil dette innebære et forsterket fokus mot den marin/maritime industrien på Nordvestlandet.

- SINTEF er svært fornøyd med å ha fått på plass en person med god faglig kompetanse, bred erfaring og solid nettverk fra industrien på Nordvestlandet som leder av SINTEFS virksomhet i Ålesund, sier styreleder i SINTEF Ålesund, Karl Almås.

- Utviklingen av havbaserte næringer blir minst like viktig  i årene fremover som det har vært til nå.  Vi skal realisere et grønt skifte og dette må baseres både på ny teknologi og den teknologi og kompetanse som finnes innenfor dagens marine/maritime industri.  SINTEF Ocean har gjennom SINTEF Ålesund en sterk ambisjon om å  bidra til denne utviklingen. Kristian får derfor sammen med teamet i Ålesund en travel hverdag fremover, avslutter Karl Almås.