Sintef mener tare kan bidra til redusert CO2-utslipp i Trøndelag.

Kan taredyrking bli en industri for kyst-Trøndelag?

Ja, ifølge «Veikart for taredyrking i Trøndelag» som ble lansert på Frøya 8. mai. Tilstede var representanter for Trøndelag fylkeskommune, WWF, Blått kompetansesenter, Frøya kommune, og selvfølgelig SINTEF Ocean som utarbeidet veikartet for fylkeskommunen.

Publisert Sist oppdatert

- Det er veldig nyttig for oss i kystkommunen å få en konkret arbeidsløype for å få til industriell taredyrkning. Det er viktig å bidra til en bærekraftig bruk av havet for å øke matproduksjonen i fremtiden, sier Frøyaordfører Kristin Furunes Strømskag i forbindelse med Veikartlanseringen, i en sak publisert på Sintef. 

Frøyaordfører Kristin Furunes Strømskag var med på lanseringen av Veikartet.

Veikartet gir retning basert på dagens status i tarenæringen, og oppfordrer til å utnytte de fortrinnene og mulighetene man har. SINTEF har samlet inn informasjon fra Trøndelag og gjort utregninger på hvordan taredyrking kan kommersialiseres og industrien med tilhørende verdikjede kan vokse fram.

Veikartet beskriver og evaluerer mulighetene for industriell taredyrking langs Trøndelagskysten og utnyttelse av biomassen, bl.a. i form av mat, stimulanter som kan brukes i bl.a. gjødsel og fôr, komponenter i plast og byggematerialer, og karbonfangst og –lagring. 

- Trøndelag har de naturgitte fortrinnene, den ledende kompetansen og den industrielle erfaringen fra havbasert produksjon som skal til for å lykkes med industriell taredyrking, sier Karl Andreas Almås, spesialrådgiver i SINTEF.

De skriver at Trøndelag har allerede et næringsliv basert på utnyttelse av marine ressurser, og et verdensledende forsknings- og utviklingsmiljø. Samles disse med kapitalmiljøer og myndigheter, kan man oppnå en felles målsetning og mye ligger til rette for å lykkes med dette, opplyser Sintef. 

Spesialrådgiver i SINTEF Karl Andreas Almås.