Hans Bjelland tar over etter Hanne Digre som konstituert forskningssjef. Foto: Sintef.

Hans Bjelland er ny konstituert forskningssjef i Sintef

Hanne Digre, som har vært forskningssjef for sjømat i SINTEF de siste fem årene, skal nå begynne i ny jobb hos Scale AQ. Hans Bjelland konstitueres som ny forskningssjef fra 1. september.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Digre har lang fartstid i SINTEF Ocean og begynte som forsker i 2001, før hun etter hvert ble seniorforsker, forskningsleder og forskningssjef. Nå setter hun kursen mot nye utfordringer, og begynner som bærekraftsdirektør for Scale AQ i november, melder 

Sjømatnæringen er den artigste næringen 

Hun har kun positive ting å si om sin tid hos SINTEF. 

– Sjømatnæringen er den desidert artigste næringen man kan jobbe i. Jeg synes SINTEF har vært en fantastisk arbeidsplass som har gitt meg alle muligheter, det har vært lærerikt, utviklende og jeg har fått være med å bidra inn i mange spennende prosjekter, sier Digre.  

Hun drar frem at det er samspillet med næringen som har vært mest spennende. 

– Jeg drives av å lykkes med prosjekter sammen med næringen, og synes det er givende å se at man utgjør en forskjell som bidrar til økt verdiskaping, forklarer hun.  

Trygg og bærekraftig sjømatproduksjon 

Hans Bjelland er konstituert forskningssjef for avdelingen ut året. Bjelland begynte som forsker i 2008, og har siden 2013 vært forskningsleder for faggruppen Havbrukskonstruksjoner i Sjømatteknologiavdelingen. Han er dermed godt etablert i SINTEF-miljøet, og kjenner både avdelingen og instituttet etter å ha sittet i avdelingens ledergruppe i flere år. I tillegg leder han SFI Exposed, et forskningssenter som utvikler kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter.  

Avdeling for Sjømatteknologi består i dag av 90 ansatte og omfatter 5 forskningsgrupper.  

– Jeg kjenner på et stort ansvar, ikke bare for de utrolig engasjerte og flinke folkene som jobber i avdelingen, men også fordi sjømat vil være en viktig vekstnæring for Norge, forteller Bjelland.  

Han kjenner på et ansvar for å bidra til en bærekraftig vekst i næringen.  

To nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 

Fremover vil avdelingen ta flere viktige roller. To nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er under oppstart; SFI Harvest som avdelingen leder selv skal utvikle kunnskap og teknologi for ansvarlig høsting og foredling av lavtrofiskemarine ressurser, og avdelingen er tungt inne i SFI Senter for nedbrytbart fiskeri- og havbruksutstyr som ledes av UiT. Andre viktige områder vil være å støtte opp under digitalisering av næringen, utvikle løsninger for nye og bærekraftige forråvarer, automatisering gjennom verdikjeden, og eksisterende og nye produksjonsformer innen havbruk.  Avdelingen har vist at den tar verdiskapningen i bioøkonomien på alvor. 

– Sjømat er en fantastisk naturressurs med store fremtidsmuligheter som skal ivaretas på en god måte. Vi har fulgt en næring hvor det skjer mye både rundt villfisk og havbruk, og oppgaven vår er å tilby den bredden og spisskompetansen den vil trenge i årene fremover, avslutter han.  

Forventer en sterk vekst i sjømatsegmentet 

Administrerende direktør i SINTEF Ocean, Vegar Johansen, forventer en sterk vekst i sjømatsegmentet fremover.  

– Koronasituasjonen har vært krevende for de fleste havindustriene, men for sjømat ser vi muligheten for fortsatt sterk vekst. SINTEF er klare til å støtte næringslivet i tiden som kommer, og vi er glade for at Hans kan ta stafettpinnen videre. Samtidig takker jeg Hanne for fremragende innsats innen sjømatforskning i en lang og spennende periode, og ønsker henne lykke til i sin nye rolle, sier han.