Sintef, fiskeri og havbruk, kontorer
Sintef, fiskeri og havbruk, kontorer

Videreutvikler undervanns-teknologi

Et prosjekt ledet av Sintef Fiskeri og Havbruk skal videreutvikle undervannsrobotene som har vært i bruk i oppdrettsnæringen, og ifølge Adressa har de sammen med Argus Remote Systems, Lerow og Lerøy Midt allerede videreutviklet undervannsinspeksjonen.

Publisert

Forsker Per Rundtop i Sintef Fiskeri og Havbruk forteller til Adressa at de har utviklet tilleggsfunksjoner til den fjernstyrte undervannsroboten.

- Den er spesialisert til operasjoner i merder, som inspeksjoner og vasking av nøter. Notinspeksjoner er viktige for å hindre rømning. Vi jobber også med verktøy slik at man kan reparere nøtene uten bruk av dykker, sier Rundtop til avisa.

- Vi har utviklet et system som automatiserer jobben til piloten. Roboten går i systematisk bane inntil hele nota er dekket. Det kan sammenlignes med bilkjøring, og at du ikke lenger trenger å holde i rattet og passe på gasspedalen. Det er også et backupsystem som hjelper til å finne hull automatisk, sier Rundtop.

Sintef har nå fått ni millioner kroner fra Forskningsrådet til et nytt trinn i utviklingen av robotteknologien, og forteller at de håper å være i mål med prosjektet i løpet av 2018, og ha bygd en prototype som skal testes ut.

Marine Robotics er også med på prosjektet.