Illustrasjonsfoto

Sjøfartsdirektoratet trenger din hjelp

Sjøfartsdirektoratet skal i løpet av årets første måned gjennomføre en stor spørreundersøkelse om maritim sikkerhet. Tallene skal brukes i direktoratets sikkerhetsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Årets spørreundersøkelse er en videreføring av undersøkelsen om maritim sikkerhet som ble gjennomført i 2016. Den er viktig av flere grunner, forteller Vegar Berntsen Seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet til Skipsrevyen.

- For det første vil den hjelpe å avdekke og tydeliggjøre ulike bakenforliggende risikofaktorer. Dette vil hjelpe Sjøfartsdirektoratet å prioritere vår ressursbruk (f.eks. i forbindelse med regelverksarbeid, tilsyn, og dokumentkontroll) på de områdene hvor risikoen er størst, sier Vegar Berntsen, Seniorrådgiver Seksjon for risikostyring og analyse

- Nå ønsker Sjøfartsdirektoratet å oppdatere undersøkelsen, slik at man har mulighet til å se på utviklingen knyttet til ulike risikomomenter, sammenlignet med undersøkelsen fra 2016, sier Berntsen.

Vegar Berntsen, Seniorrådgiver Seksjon for risikostyring og analyse. Foto: Andrea Bærland

Eksempler på slike risikomomenter kan være om andelen som benyttet sikkerhetsutstyr har endret seg, om flere enn før mener bemanning om bord er tilstrekkelig, og om mannskapet mener de får mer søvn enn før.

- Tanken bak dette er at vi ønsker en stor undersøkelse som kan dekke alles behov, samtidig som «undersøkelsestrykket» mot de ansatte blir lavere. Fagorganisasjonene/rederiene som deltar i prosjektet vil så få mulighet til å få analyser på egne data ved å henvende seg til Safetec, fortsetter Berntsen.

Nyttig informasjon for regelverk og tilsyn

Informasjonen som kommer ut fra undersøkelsen er svært nyttig for direktoratet, og kan legge føringer for hvordan de skal prioritere arbeidet med regelverk og tilsyn. Dataene benyttes også i direktoratets nyutviklede risikomodell. Den scorer risiko på forskjellige fartøy langs mange ulike dimensjoner.  

- Grunnen til at vi nå velger å gå ut med en ny undersøkelse er todelt – for det første ønsker vi høyere svarprosent. Svarprosenten i 2016 var god, men var noe manglende for enkelte fartøygrupper. Av denne grunn har vi i år gått mye bredere ut sånn at hele næringen blir representert, sier Berntsen.

Et av tiltakene som er gjort i den forbindelse er å skaffe kontaktinformasjon til fiskere gjennom fiskermanntallet.

- Da har vi mulighet til å gjennomføre telefonintervju med et utvalg av fiskere, som har vist seg vanskeligere å nå via e-post. Den andre grunnen til at vi ønsker å gjennomføre en ny spørreundersøkelse er fordi vi ønsker oppdatert informasjon, og for å se hvorvidt det har vært endringer siden sist, sier Berntsen.

Bistand fra Safetec

For å sikre seg at så mange som mulig får deltatt i undersøkelsen har Sjøfartsdirektoratet søkt samarbeid med både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, så vel som enkeltrederier. Konsulentselskapet Safetec, som er leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte, vil gjennomføre spørreundersøkelsen på direktoratets vegne.