Illustrasjonsfoto av stålanlegg: Linn Therese Skår Hosteland.

Sjømat Norge kommenterer Statsbudsjettet

Sjømat Norge er blant annet negativ til å fjerne den reduserte C02-avgiften for fôrnæringen, og kommer med en liten oppfordring til regjeringen vedrørende Tollvesenet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Organisasjonen leverte tirsdag et høringsnotat til Finansdepartementet, vedrørende forslag til statsbudsjettet 2018.

De virker positive til at Regjeringen varsler mer penger til samferdselstiltak, da gode transportløsninger svært viktig for sjømatnæringen .

- Økt matproduksjon vil kreve mer satsing på bane, båttransport og havner, skriver de.

Vil ha oversikt  penger til kommunene

De viser også til at kommunene vil få betydelige midler fra det eksisterende havbruksfondet, og at de har støttet forslaget om å øke kommunenes inntekter ved salg av nye konsesjoner eller økning i konsesjonsvolumet.

- Kommunene får nå 70% av disse inntektene, mot tidligere 40%. Inntektene vil også bli bedre fordelt mellom kommunene som er vertskap for havbruksnæringen, basert på hvor mye havbruksaktivitet den enkelte kommune har.

Det påpekes at modellen for Havbruksfondet ble utarbeidet i fellesskap mellom kystkommunene ved NFKK og næringen ved Sjømat Norge.

- I forbindelse med iverksetting av trafikklysordningen høsten 2017, ventes det at regjeringen også legger frem en mer detaljert oversikt over hvor store inntekter dette vil gi kommunene i 2018.

Negative til å fjerne redusert CO2-avgift

Sjømat Norge viser også til at de er fornøyde sjømatnæringen får et unntak fra CO2-avgiften.

Les også: Avgiftssjokk for fôrprodusentene

- For sjømatnæringen er det viktig at miljøavgifter harmoniseres internasjonalt ettersom råvarekonkurransen er global.

De advarer samtidig mot forslaget om å fjerne de reduserte satsene i CO2-avgiften for fôr og den marine ingrediensindustrien, da dette vil gi en betydelig avgiftsøkning for flere virksomheter.

Sjømat Norge frykter at konsekvensen av Regjeringens forslag innen området vil gi redusert konkurransekraft og redusert produksjon i Norge, og mener det undergraver bioøkonomistrategi, og gir dårligere rammevilkår for sjømatnæringen samlet sett.

Offensiv politikk

De kommer også med en liten oppfordring angående Tollvesenet, da de det siste året har registrert at åpningstidene hos Tollvesenet har blitt redusert, og at dette skaper en vanskeligere situasjon for eksportørene og transportørene av norsk sjømat

-  Sjømat Norge mener åpningstidene både hos tollkontorene og på grensestasjonene bør tilpasses sjømateksportørenes behov, og vi advarer mot en utvikling med reduserte åpningstider.

Oppsummert forventer organisasjonen en mer offensiv politikk fra Regjeringens side, som både bidrar til å styrke og videreutvikle sjømatnæringen.

- Dette begrunnes med at en rekke utredninger viser at det er et svært stort potensial for økt matproduksjon og verdiskaping fra Norges kyst- og havområder.