Bård Misund, førsteamanuensis Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger. Foto: Ole Andreas Drønen

Sjømatrapport: - Det er veldig ambisiøse planer

Trondheim: Det må investeres 10 milliarder årlig i norsk sjømatnæring frem til 2030 hvis næringen skal dobles, deretter må investeringene økes til 80 milliarder i året i 2050.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sjømat Norge har bestilt en rapport fra Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger om hva det vil koste å oppfylle målet om en femdobling av produksjonen innen 2050.

- Må mangedoble verdiskapningen

Rapporten fra Universitetet i Stavanger tar utgangspunkt i at norsk sjømatnæring har en verdiskaping på 100 milliarder kroner i dag, og ser på hvordan næringen kan dobles innen 2030 og femdobles innen 2050.

Bård Misund, førsteamanuensis Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger sier til Kyst.no at det er veldig ambisiøse planer.

- Det krever en mangedobling av verdiskapning. Man må ha vekst i havbruk i tillegg til mer verdiskaping fra andre deler av sjømatnæringen også.

Løse dagens utfordringer

Ifølge Misund må mye av veksten komme gjennom økt bearbeiding av råstoff i Norge, økt utnytting av biomarint råstoff og økt teknologieksport til andre land.

Vekst i næringen og byråkrati er noen av temaene som diskuteres under årsmøtet til Sjømat Norge. Foto: Ole Andreas Drønen.

Han mener man bare kan øke produksjonen med en høyere veksttakt hvis dagens utfordringer løses.

- Det kan også komme vekst med med f.eks. offshore, legger Misund til.

- Er havbruksnæringen nødt til å bli mer bærekraftig for å nå målet om en femdobling?

Hvis politikere og konsumenter krever det så må de det. Men hva som er bærekraftig havbruk er egentlig ikke godt definert ennå, poengterer han.

Tenke nytt

Misund er klar ovenfor Kyst.no at man er nødt til å tenke nytt for å nå målene som er satt. 

Tabell fra rapporten til Universitetet i Stavanger. Planlagte investeringer for lakseoppdrett: Ny teknologi

- Det gjør man også allerede, noe som ordningen med utviklingstillatelser viser veldig tydelig. I tillegg er det mange satsninger på landbasert verden rundt, slår han fast.

I rapporten så har de tatt utgangspunkt i årlige tall.

- Ifølge scenariet vi regnet på kommer investeringene på over 80 milliarder per år i 2050. Til sammenligning investeres det nå 150-200 milliarder kroner per år, sier han avslutningsvis.