Villaks. Foto: Øystein Paulsen

Sjømat Norge undrende til rødlisting av villaks

Denne uken ble villaksen rødlistet. Det får Sjømat Norge til å stille spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no skrev tidligere denne uken om at vilaksen nå har havnet på rødlista, og regnes som nært truet. 

Sjømat Norge mener samtidig at bestanden av villaks i norske elver er stigende, skriver NRK. 

De er forvirret over beslutningen til Artsdatabasen.

- Vi synes det er forunderlig at rødlistingen kommer i 2021, når bestanden de siste fem årene har pekt i rett retning, sier Henrik Wiedswang Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge til avisen.

Mener det har vært en kraftig økning

Han viser til tall fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL). Horjen forteller at innsiget av laks fra havet i 2020 var på rundt 553.000 individer.

- Det er en økning på 45,5 prosent på 11 år, fastslår han.

Det er det høyeste beregnede innsiget siden 2006.

- Vi registrerer at når man ser på tallene til VRL, som også er gjengitt i redegjørelsen, står det svart på hvitt at det har vært en kraftig økning de siste ti årene.

Horjen er klar på at også Sjømat Norge er opptatt og urolig for villaksen, og at det er en alvorlig situasjon, men:

- Vi synes at tallene er bedre enn det de gir uttrykk for. Det trenger vi å få klarhet i.

Torbjørn Forseth, leder for Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier på sin side at han synes Sjømat Norge sin fremstilling er kreativ bruk av VRL sine data og rapporter.