Jon Arne Grøttum sier man må tenke mer proaktivt og mer globalt fremover. Foto: Kyst.no.

- Vi må bli flinkere til å bli mer proaktiv

YoungFish: – Målene for bærekraftig havbruk må settes i globalt perspektiv, selv om man må handle lokalt, sier Jon Arne Grøttum, direktør havbruk i Sjømat Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han innledet innlegget sitt med å ta et lite tilbakeblikk innenfor norsk havbruk, og fortalte at Norge kan vise til en historie vi kan være stolt over.

- Det har vært utfordringer langs veien, men likevel ser man økt produksjon og man ser vekst i næringen. Det er en dynamisk næring som greier å ta utfordringene og løse dem, men vi har ikke greid å være i forkant. Vi må bli flinkere til å bli mer proaktiv, sier Grøttum. 

Utfordringene blir mer utfordrende å ta tak i når næringen blir større påpeker han, og viser til strengere miljøkrav som gjør at næringen blir mer krevende å forvalte.

- Det blir mer komplekst, legger han til.

Tenke globalt, handle lokalt

Grøttum påpeker at Sjømat Norge har en visjon for 2030 hvor man må tenke mer globalt, selv om man må handle lokalt. 

- Vi må flytte oss fra bærekraft 1.0 til bærekraft 2.0, og vi må tenke mer globalt og sette det i et globalt perspektiv.

Han mener at folks holdning til sjømatnæringen må endres, og tenke på det positive bidraget sjømatnæringen er.

- Vi må få en aksept for at det har en påvirkning. En rasjonell oppfatning av hvordan det påvirker resipienten vil gi oss en mulighet for å øke produksjon langs kysten.

Sjømatnæringen sier han skal ikke ha negative effekt på artsmangfoldet, men skal være en del av løsningen på klimautfordringen.

- Norge er best i klassen når det gjelder oppdrett av marin fisk, og vi har en viktig posisjon i verdens matvareproduksjon. Vi har et moralsk ansvar for å utnytte kystareal for å produsere fisk. 

Miljøvennlig produksjon

Grøttum påpeker at det skjer mye spennende innenfor forskning som skal dokumentere påvirkning oppdrett har på miljøet. Ved NTNU sier han de har blant annet selvgående ubåter for å sjekke mye organisk materiale det er på bunnen. 

Han mener vi må definerer utfordringene og være pådriver for at norsk havbruk skal stå for verdens mest miljøvennlige produksjon av sunn mat. 

- Vi skal levere sjømat, produksjonskompetanse og teknologi i verdensklasse. Gjennom bærekraftig produksjon skal norsk sjømatnæring være Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftsmål, sier han avslutningsvis. 

Les også disse sakene fra YoungFish: