Illustrasjon av hvordan Sjømatstaden er tiltenkt utformet, med prosjektleder Lars Endre Myklebust

Tommel ned til torskelokalitet for Sjømatstaden

I vinter søkte selskapet om lokasjon for produksjon av oppdrettstorsk ved Gildringsneset. Nå har Askvoll kommune og fylkeskommunen sagt nei.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Firda.

Årsaken til avslaget skal være at lokasjonen er innenfor et registrert gytefelt for vill torsk. Fylkeskommunen viste i vedtaksbrevet sitt til forskriften for andre arter, hvor det stadfestes at lokaliteter ikke skal etablerest i gytefelt. Fiskeridirektoratet ga også avslag på søknaden med samme begrunnelse.

– Vi var klar over at dette var utfordrande frå start. Vi valde likevel å forsøke, seier Prosjekt leder Lars Endre Myklebust til Firda.

Les også: Går aktivt inn for å sikre seg mot torskerømminger

Myklebust sier selskapet ikke kommer til å klage på vedtaket.

Myklebust sier videre at de fremdeles er i kontakt med Askvoll kommune og følger med på om det kommer nye områder regulert for akvakultur.