Administrativ leder Marit F. Stovner og faglig leder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole har et bredt havbruksmiljø i ryggen med det nye studietilbudet. Fra venstre Elin Williksen (SalmoNor), Elling Bøkestad (SalmoNor), Frank Øren (Midt-Norsk Havbruk), Arve Haugerøy (Nærøysund Aquaservice), Per Helge Karlsen (Nærøysund Aquaservice), Freddy Johansen (KB Dykk), Oddleif Wigdahl (Norsk Fisketransport), Knut Storø (Norsk Fisketransport), Harry Sørø (SinkabergHansen), Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Per Johan Rauø (Nærøysund Aquaservice). Foto: Tom Lysø.

Sjøsetter egen lederskole

Havbruksoperasjoner – et fagskoletilbud på ledernivå. Nytt i Norge, og et løft som sjømataktørene på Namdalskysten aktivt står bak. En engelsk versjon for eksport av kompetanse er også på beddingen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

–  Dette er en milepæl for den fremste oppdrettsregionen i landet, sier administrativ leder Marit F. Stovner og faglig leder Kåre Kvaløy ved Ytre Namdal fagskole i en pressemelding. 

Ledelsen i Rørvik priser bidragene fra næringa som vil gi et unikt utdanningstilbud. 

– Oppdrettere, serviceselskap, brønnbåtrederi og andre aktører med spesialkompetanse. Her nord i Trøndelag står havbruksmiljøet sammen for ytterligere kunnskapsløft! Uten deres initiativ og engasjement ville dette ikke vært mulig å lande, fremholder Stovner og Kvaløy.

– Havbruksnæringa er særs viktig i regionen. Skal trykk og kvalitet holdes oppe, må det stadig fylles på med kompetente folk. Derfor er det bra at Ytre Namdal fagskole her er først ute, sier Frank Øren fra Midt-Norsk Havbruk.

Havbruksoperasjoner

Konkret søker Ytre Namdal fagskole nå 1. mars NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om godkjenning av et nytt fagskoletilbud «Havbruksoperasjoner». Første initiativ fra næringa kom for vel tre år siden; med ønske om en utdanning innrettet for ulike ledernivå.

Underveis er det klarlagt at tilbudet vil være interessant for mange selskap. Videre at kandidatene gjerne vil jobbe i skjæringspunktet biologi og teknologi: Folk som skal håndtere store verdier i merder, anlegg, båter og utstyr. Målet er effektivt å lede arbeidsoperasjoner, samt også avbryte når det er nødvendig.

Oppdatert viten er «ferskvare»

– Et kjennetegn for havbruket nord i Trøndelag har vært utviklingsvilje, dyktighet og gode resultat. Nå ønsker mange at grep tas for å sikre videreføring. Studiet med 60 fagskolepoeng over to år ser vi som et godt verktøy., sier personalansvarlig Per Johan Rauø i Nærøysund Aquaservice.

«Ledelse» blir hovedfaget, med 1/3 av studietida. Fiskevelferd, fortøyninger og anlegg i sjø, arbeidsoperasjoner (med trening i simulator), håndtering av båt og utstyr, samt oppdrett og miljø er øvrige emner. Mye av læremidlene er på plass, med både fagskolen og aktørene innser at utviklinga på flere felt går så fort at oppdatert viten rett og slett er «ferskvare». Ytre Namdal fagskole er derfor glad for at det er etablert samarbeid med både NTNU og NOR Universitet.

– Vi regner også med å måtte kjøpe kompetanse som tillegg til de faste lærekreftene for til enhver tid å være oppdatert, sier Marit F. Stovner.

Start januar 2019?

Vurdering og behandling i NOKUT forventes å ta om lag seks måneder, og målsettingen er å starte første kull i januar 2019. Antall studieplasser skisseres til cirka 30. Inntakskrav vil være bestått videregående opplæring med fagbrev som matros, motormann, akvakultur, industriteknologi, fisker eller lignende. Men også realkompetanse kan bli vurdert som grunnlag for det i utgangspunktet fleksible studiet, som i høy grad planlegges lagt til ulike lokasjoner utenfor fagskolens egne.

– Studentene skal kunne stå i jobben sin. Også de som går i turnus, sier Kåre Kvaløy.

Endringer i regelverket er meldt, slik at nye fagskolepoeng kan konverteres til studiepoeng. Det vil åpne for at fagskolekandidatene også kan gå videre med bachelor, eventuelt mastergrad.

– Samtidig er å heve kompetansen til folk som er alt er i jobb noe av det viktigste som kan oppnås, sier daglig leder Oddleif Wigdahl i Norsk Fisketransport på vegne havbruksmiljøet på Namdalskysten.