Gode dager på merdkanten for Sjurelv Fiskeoppdrett. Fra venstre Bengt, Terje og Daniel med Sjurelv-laks i armene og Store Blåmann i bakgrunnen. Foto: Lars Åke Andersen/Ewos.
Gode dager på merdkanten for Sjurelv Fiskeoppdrett. Fra venstre Bengt, Terje og Daniel med Sjurelv-laks i armene og Store Blåmann i bakgrunnen. Foto: Lars Åke Andersen/Ewos.

Oppdrettsselskapet som gikk mot strømmen

Sjurelv Fiskeoppdrett er det eneste havbruksselskapet i Troms fylke som ikke har søkt om vekst. Daglig leder Terje Harder Hansen, forteller det er flere grunner til at de lot være.

Publisert

Forrige uke gikk fristen for å søke 2 prosent vekst gjennom trafikklyssystemet ut. Da ble det klart at alle oppdrettsselskap i Troms fylke, utenom Sjurelv Fiskeoppdrett søkte om vekst.

Les også: Alle utenom ett oppdrettsselskap i Troms vil kjøpe vekst

Daglig leder Terje Harder Hansen forteller han er uenig i prinsippene lagt til grunn i trafikklyssystemet.

- For å vokse tilsvarer prisen 120 kroner kilo per produsert fisk. Ser man på lakseprisen utenom de tre siste årene, er dette ikke lønnsomt for de fleste oppdretterne, forteller Hansen.

- Ordningen er for dårlig. Det må vi kunne si, slår han fast.

Begrenser næringen

Han mener trafikklyssystemet med kostnaden staten innebærer for vekst, også bidrar til høyere konsesjonspriser, noe som også er svært uheldig for næringen som helhet.

- Å fortsatt øke disse prisene er jeg imot. Det er ikke gunstig for de etablerte aktørene i næringen, og begrenser mulighetene for at nye kan komme inn på banen.

I gjennomsnitt har de produsert 2200 tonn laks årlig de siste årene.

- Vi har eksistert i over 30 år og har vært med på både opp-og nedturer i laksebransjen. Vi skulle gjerne ha vokst litt, men synes prinsippene i hvordan det gjøres er feil.

- Vanskelig for små oppdrettere

Selskapet har i dag to kommersielle matfisktillatelser som de drifter i Tromsø kommune på fire lokaliteter, og har de siste årene hatt svært gode resultater.

Les også: Sjurelv Fiskeoppdrett roser ansatte etter knallresultat

- De gode resultatet tilsier jo også at vi burde fått vokse mer, og helst betalt for det etter at vi hadde produsert fisken og ikke på forhånd.

Han er klar oppsettet gjør veksten vanskelig for små oppdrettere og legger til at han synes det er synd selskapet ikke får vekst, men at de har tatt et standpunkt.

Hansen er ikke er bitter på systemet, men mener at det burde vært tatt mer hensyn til alle i næringen, når det ble utformet.

- Andre mindre oppdrettere og eksportselskap som vi har snakket med skjønner hvorfor vi ikke blir med i ordningen, så vi er ikke alene om disse tankene

- Vil gi mer til kommunene

Men noe positivt i trafikklyssystemet ser han også.

- Systemet har jo en god funksjon med at de beste områder blir tilgodesett for vekst. Jeg synes det er kjempeflott at kommunene som tilrettelegger for aktiviteten får mer penger. Jeg synes kommunen burde fått mer penger uavhengig at veksten.

Han synes Tromsø har gjort mye for dem gjennom årene og forteller de trives godt.

- Vi er det eneste lokalt eide oppdrettsselskapet i kommunen, har nærmest ikke trengt å avluse og har god plass. Oppdrettsnæringen bidrar med mye godt til lokalsamfunnet og vi er fornøyde med jobben vi gjør, sier han.