Andreas Riseng (til venstre) og Marius Aanstad har nå base i Fredrikstad for videreutvikling av SkaMik sine produkt nasjonalt. Målet på sikt er en større utviklingsavdeling. Foto: SkaMik

SkaMik med fot i Fredrikstad

Både nye produkt og optimalisering av kjente løsninger er hverdagen ved SkaMik sin nyeste avdeling. Ikke ut mot havet i vest eller nord, men midt på tjukkeste Østlandet. Det valget begrunnes i nærhet til ulike fagmiljøer.

Publisert Sist oppdatert

SkaMik med utspring og hovedkontor på Namdalskysten kjøper nå egnede lokaler i Fredrikstad. Sivilingeniør Andreas Riseng har gjennom snart fem år vært tilknyttet virksomheten som konsulent på ulike prosjekt. Nå tar selskapet med 10 fast ansatte et strategisk steg på Østlandet med han som avdelingsleder.

- Nærhet til Slåttland mekaniske industri i Rakkestad er en nøkkel. Som samarbeidspartner bygger de våre eksisterende maskiner Wellfighter og SkaMik 1.5. I tillegg skal kontoret i Fredrikstad være en base for bedre og mer effektiv utvikling av prototyp og nye produkt, sier Andreas Riseng.

Trønderne ser gode muligheter for vesentlig havbruksrelatert vekst i denne delen av Østlandet.

- Starten her i Fredrikstad er en avdeling på 150 kvadratmeter. Med nærhet til flere andre interessante selskap og utviklingsmiljø er lokaliseringen helt bevisst. Jevnlige henvendelser fra havbruket gjør planene om en større utviklingsavdeling i regionen høyst reelle, fortsetter Riseng.

Fra olje til mat

Med maskinlære og produktutvikling fra NTNU i bagasjen gikk han etter hvert fra oljeindustrien til oppdrett og mekanisk avlusing. Bare på de årene som Riseng har jobbet i bransjen noterer han åpenbar endring.

- Det er mange forespørsler, og ikke minst øker skalaen på prosjektene. Et åpenbart behov skal imøtekommes. Det meste dreier seg om egenskaper og tilhørende kapasitet for å løse den biologiske utfordringen på bærekraftig vis, sier Riseng.

Med seg på laget i Fredrikstad har han i dag industrimekaniker Marius Aanstad som parallelt med å jobbe for SkaMik tar høyere utdanning. 

«Siste stasjon» ikke nådd …

- Dette feltet er fortsatt svært dynamisk og utviklingsorientert. Gjerne kombinert med ønske om kort leveringstid. Selv om vi er kommet langt i skånsom fiskehåndtering og effektiv lusefjerning, er det stadig nye utfordringer å løse. Det handler om å optimalisere behandlingen, gjerne i kombinasjon med ulike prosedyrer og faktorer, sier Aanstad.

Selv om basen blir Fredrikstad, er utviklingsduoen opptatt av å reise tilstrekkelig for å holde nødvendig kontakt med næringa, utøverne og ikke minst brønnbåtrederne.

- Vårt utgangspunkt er at luseutfordringen skal håndteres. Bransjen er godt på vei, men fortsatt i lang tid vil det være behov for produktutvikling, testing og ikke minst skreddersøm. Avgjørende er å kjenne både selve avlusingssystemet og hvordan det faktisk fungerer om bord, sier SkaMik-utviklerne Andreas Riseng og Marius Aanstad i Fredrikstad.