Sesongens uavhengige testprogram rundt SkaMik 1.5 har vært ledet av veterinær Aoife Westgård (rosa hjelm) fra Aqua Kompetanse. Foto: Tom Lysø

SkaMik under lupen

En uavhengig undersøkelse de siste månedene med totalt 600.000 laks involvert viser at SkaMik både er effektiv mot lus, og skånsom overfor fisken. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Grunnlag for en veterinærrapport er samlet ved fire lokaliteter i Trøndelag og Nordland gjennom årets «lusesesong». Veterinær Aoife Westgård fra Aqua Kompetanse har ledet arbeidet med særlig fokus på tre forhold: Adferd, effekt mot lus og fiskevelferd. 

I perioden mai til juli måned er det gjort flere hundre uttak: Deriblant blodprøver, histologi og muskulær tilstand for å vurdere stressparametere og akutt påkjenning.  Etterkontroll er gjennomført uker etter behandling for å vurdere restitusjon. Videre er fiskens adferd før, under og etter behandling med børsteverktøyet observert og dokumentert.

Et fast team fra Fisheraquaservice i Vikna har operert flåten rigget med to doble SkaMik versjon 1.5. Fakta er samlet under skiftende forutsetninger: Ulik sjøtemperatur, varierende lusestatus og ikke minst forskjellig størrelse og helsestatus på fisken. Totalt har om lag 600.000 laks vært del av studien – hvor endelig veterinærrapport vil foreligge i løpet av august måned.

 «Effektiv og lav dødelighet»

- Alle prøver er ikke ferdig analysert, men foreløpige resultater er lovende. Metoden har vist seg å være effektiv mot lus samtidig som det er registrert god appetitt, normal atferd og lav dødelighet i etterkant av behandling, opplyser Aoife Westgård.

Arbeidet med dokumentasjon av SkaMik har involvert ulike aktører. Fra venstre driftstekniker Stein Tore Østensen (SinkabergHansen), driftsansvarlig Arnt Roger Martinsen (Fisheraquaservice), veterinærstudent Jakob Mo og ansvarlig veterinær Aoife Westgård (Aqua Kompetanse). Foto: Tom Lysø

De innsamlede prøvene er analysert ved frittstående akkrediterte laboratorier. Fish Vet Group er samarbeidspartner i prosjektet.

- Prosjektet har gått grundig til verks når det gjelder dokumentasjon av fiskens helse og velferd. Et bredt spekter av velferdsindikatorer er benyttet. Omfattende prøveuttak og kliniske vurderinger er gjort av veterinær. Samarbeid med involverte oppdrettsselskap har gitt tilgang til konkrete tall som beskriver fiskens prestasjon i etterkant av behandling, framholder veterinæren. 

Ønsket dokumentasjon

Ønsket fra SkaMik om å få gjort en slik omfattende frittstående analyse, var at Mattilsynet tidlig i 2019 signaliserte at dokumentasjon omkring fiskehelsemessig forsvarlighet for de enkelte systemene på markedet vil bli etterspurt.

- Testprogrammet utført av en frittstående tredjepart, sammen med en rekke andre erfaringer og tilbakemeldinger de siste årene, gjør at vi kan garantere fornøyde brukere av både SkaMik 1.5 og vår nye Wellfighter. Dette gjelder hele prosessen rundt medikamentfri mekanisk avlusing, også appetitt og fôropptak etter behandlingen, sier daglig leder Geir Skarstad i SkaMik.