Fjell / Thermtech TMD 250 (Thermal Mechanical Dryer) for fiskeslam, installert hos Osan Settefisk.
Fjell / Thermtech TMD 250 (Thermal Mechanical Dryer) for fiskeslam, installert hos Osan Settefisk.

Etablerer sentralt tørkeanlegg for slam

I dag har Helgeland Smolt A/S, Nordland Akva A/S, Salten Smolt A/S og Fjell Technology Group A/S signert en intensjonsavtale, der det er enighet om å etablere et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i Glomfjord.

Publisert

Alle fire aktørene går inn som eiere i driftsselskapet  (SUS), ifølge pressemeldingen.

Det er gjort avtale med Terje Halsan A/S om leie av Meløy Havnebygg (PQ bygget).

Det opprettes felles logistikk løsning for de tre oppdretterne, av fiskeslam inn til anlegget. Fjell TG A/S leverer tørketeknologi til det som vil være det første felles tørkeanlegg for fiskeslam i Norge.

Kigok har hatt prosjektledelsen i forprosjektet, og vil være med inn i hovedprosjektet inntil selskapet er etablert.

Grønn Vekst A/S er samarbeidspartner på markedssiden, og vil være avtaker av det ferdigtørkede fiskeslammet.

(SUS) skal etter planen være operativt innen utgangen av januar 2021.