Her blir gullklokken overlevert i Sølvtrans sine lokaler. Foto: Sølvtrans

Fikk gullklokke etter 25 år i Sølvtrans

Mandag 12 april ble en merkedag hos rederiet Sølvtrans i Ålesund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette var dagen da selskapets Operasjonsleder for Tasmania, Håvard Bjørndal, ble hedret med diplom og gullklokke etter å ha vært ansatt i 25 år. Gullklokken og diplom ble overrakt av Roger Halsebakk selv, som er daglig leder i selskapet. Selve markeringen fant sted denne uken på selskapets kontorer i Ålesund, under strenge koronatiltak.

- Håvard Bjørndal har vært en svært viktig person for selskapets utvikling gjennom en rekke ulike posisjoner. Han startet 12. april 1996 som Styrmann på Ronjafisk (296 BRT-32m). Han avløste Roger Halsebakk som skipper i mai samme år.

Håvard selv pleier å si at han fikk jobben fordi Roger hadde tro på linefiskere samt at han var oppvokst på settefiskanlegg og hadde bra erfarings-miks derfra. Dette er nok ikke så langt unna sannheten.

Lang fartstid

Håvard har seilt som skipper på de fleste Sølvtrans nybygga frem til 2013.

Fra 2013 var han prosjektleder og utviklingsleder noen år med bygging og design utvikling av Sølvtrans sine Rolls Royce (Kongsberg) bygg. Han har vært med på design, bygging og igangkjøring av 11 nybygg. Både fra AAS mek., Kleven/Myklebust & Havyard. I tillegg har han vært involvert i drift world wide, og har i tillegg hatt perioder med igangkjøring av skip både i Canada, Tasmania og Chile.

Siden 2019 hatt Håvard hatt driftsansvar for Sølvtrans sin virksomhet i Tasmania der selskapet har 2 flotte skip (Ronja Storm og Ronja Huon). Håvard pleier å si at han trives aller best om bord med kombinasjonen levende fisk og båt. Dette er helt perfekt yrke for en aktiv kar som meg. 

- Sølvtrans takker Håvard for 25 fantastiske år, og ser frem til de neste 25.

Skrevet av: Roger Halsebakk (CEO).