Spesiallaget panel designet for alle værforhold

Aqua Robotics trengte en bedre løsning, da nødstoppen satte seg fast i noten. De trengte et panel som var robust og enkelt å bruke. I tett samarbeid med Keytouch Technology tegnet de et driftssikkert panel.

Da Anders Molaug, i Aqua Robotics, skulle designe et panel til HALO, not-rengjøringssystem, var han ikke i tvil hvem kan skulle velge til å produsere panelet.

- Jeg har kjent til Keytouch siden midten av 90-tallet og hadde gode erfaringer med deres løsninger.

Panelet vi trengte, måtte tåle utsatt vær på merden, forteller Molaug videre. Han er forsknings- og utviklingsleder i Aqua Robotics.

HALO robotbasert not-rensesystem renser skånsomt døgnet rundt, syv dager i uka. Rensingen er viktig for å ha god vanngjennomstrømming til enhver tid. Det bidrar til maksimal oksygentilgang og dermed bedre miljø for fisken.

KVALITET VAR AVGJØRENDE

Molaug forteller at du kan finne billigere løsninger på paneler, men for Aqua Robotics var kvalitet viktigere enn pris.

Wenche Haugerud, daglig leder for Keytouch, bekrefter at kvalitet er viktig for å kunne produsere pålitelige paneler. Hun forteller videre at Keytouch kan tilby kompetanse og løsninger som dekker dine ønsker og behov til et panel. Fra en skisse til ferdig serie leveranse.

Keytouch har 34 års erfaring med HMI (Human Machine Interface), vi utvikler og produserer komplette løsninger tilpasset kundens produkt eller system. Fra et lite kontrollpanel til et komplett dashbord integrert med skjermer og datamaskiner for systemet ditt. Våre produkter finner du praktisk talt innen alle felt, men våre viktigste forretningsområder er maritime, offshore, akvakultur, forsvars, og medisinsk.

«Når det gjelder HALO panelet til Aqua Robotics var vanntetting, material valg og pålitelighet meget viktig for løsningen. Vi kom med råd, basert på våre erfaringer, de testet ut dette i deres produkt. Slik kom vi frem til et meget bra resultat for begge parter. Det har vært morsomt å være med Aqua Robotics sin reise, fra den spede begynnelsen, hvor vi diskuterte lysstyrken på LED, til i dag hvor vi snakker om hvor NÅR vi kan levere.» Sier markedssjef Arild Henriksen.

Panelet på HALO-systemet. Foto: Aqua Robotics.
Panelet på HALO-systemet. Foto: Aqua Robotics.

REN NOT I ALL SLAGS VÆR

Målet til Aqua Robotics er å skape teknologi som forbedrer oppdrettsnæringen, både i Norge og resten av verden – både når det gjelder bærekraft og lønnsomhet.

HALO Net Maintenance System er et patentert, fullautomatisk robotisert system. Dette monteres i hver merd og holder nota ren, ved at en rullende børsteenhet automatisk heises opp og ned langs notveggen. Robotenheten flytter seg automatisk rundt merden, slik at hele nota blir rengjort daglig, fra topp til bunn.

Automatiseringen reduserer energiforbruket sammenlignet med høytrykksspyling. Dette fjerner behovet for kobberimpregnering, skaper mindre bunnfall og gir bedre fiskehelse.

- Det er viktig med et panel du kan stole på, og det leverer Keytouch, avslutter Molaug.

Trenger du et spesialdesignet HMI løsning? Ta kontakt med Arild Henriksen på e-post: ah@keytouch.no eller tlf 90 18 45 43 i Keytouch, eller les mer om hva Keytouch kan tilby på www.keytouch.no

SE VIDEO