Tore Laastad fra Steinsvik. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Tore Laastad fra Steinsvik. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Storproduksjon av mekaniske avlusere

- I dag har vi cirka ti Thermolicere i drift i ulike lakseproduserende land. Innen få måneder vil antallet være doblet, forteller Tore Laastad i Steinsvik.

Publisert

Under seminaret ” Ikke medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus”, hadde Laastad en oppdatering på det siste nye på avluseren.

- I løpet av åtte år har utviklingen gått i bølgedaler med noen intensive og noen rolige perioder.  De siste tre årene har vert ganske intensive, innledet han.

Ny oppvarmings-metode

Han forklarer at Thermolicer-behandlingen kort fortalt er en storskala dyppbehandling av laks med lakselus, i varmtvann på mellom  30-34 grader og i 30 sekunder.

- Vannet varmes opp av  varmeelementer og veldig små variasjoner i temperaturen har mye å si for avlusings-resultatet, sier han.

Varmekapasiteten og evnen til å holde på temperaturen når store volumer av fisken går gjennom maskinen, peker han på som har vert en utfordring på tross av ekstra tank med oppvarmet vann.

- Vi skal derfor nå teste ut en varmeveksler og en oljefyr, ettersom det ikke er plass til flere varmeelementer i maskinen. Den nye opp-varmingsmetoden gir større varmekapasitet og en jevnere varmetemperatur. Den gjør at vi også kan bytte ut mer vann i timen for å bedre vannkvaliteten, forteller Laastad.

- Filtrering  er også en viktig ting vi jobber med og  vi utvider nå filtrene for å kunne kontinuerlig filtrere vannet i maskinen i løpet av 8,5 minutter, legger han til.

100 prosent avlusing

Avlusings-resultatene på maskinen er omtrent 50 prosent på fastsittende lus, 91 prosent på bevegelige lus og 95 på kjønnsmoden lus.

- Men dette variere en del. I høst har vi hatt noen avlusinger med 100 prosent effekt på alle stadier i Sunnhordland. 100 prosent er ikke noe en kan forvente men vi har sett at det går, påpeker han.

Kapasiteten til avluseren er et resultat av fiskestørrelse, temperatur i sjøen og trenging. Laastad opplyser de har kjøringer hvor de ligger på over 70 tonn i timen og kjøringer noe under dette.

- Flaskehalsen er varmekapasiteten. Med varmeveksler kommer vi til å øke maskinens kapasitet i forhold til tallene nevnt over, sier han.

I tillegg til å avluse med varmtvann, forteller Laastad at de nå også produserer avluseren for andre typer behandlinger.

- Seks av fartøyene vi skal levere Thermolicer til rigges til ferskvann, i tillegg til  varmtvanns-behandling, informerer han.

Flere i bestilling?

Kilder forteller til kyst.no at det er rundt 30 Thermolicere i bestilling hos Steinsvik. Stemmer dette?

- Vi går ikke ut med det nøyaktige tallet bestillinger vi har fått, men det er god pågang og stor interesse, sier Laastad i en kommentar.

Regner man med en snittpris på 35 millioner per avluser og selskapet har 30 i bestilling, betyr avluserne over èn milliard i omsetning for selskapet.