Stiim har fått Arena Pro-status i Innovasjon Norges klyngeprogram og er dermed sikret midler til drift og videreutvikling i fem år fra og med 2022. F.v: Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, Janicke Andreassen, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet, klyngeleder Andreas Heskestad i Stiim, Eivind Helland, daglig leder i Blue Planet AS, Ragnar Tveterås, professor ved UiS og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Foto: Tom Hansen.

Stiim Aqua Cluster blir Arena Pro-klynge og satser på videre vekst

I dag ble fire nasjonale innovasjonsklynger tildelt Arena Pro status som sikrer finansiering og midler til videre vekst og nye prosjekter i fem år fremover. Stiim Aqua Cluster var en av disse, og den eneste havbruksklyngen som ble tatt inn i klyngeprogrammet.

Publisert Sist oppdatert

Under tildelingsseremonien i Oslo ble det i tillegg delt ut Arena-status til to klynger og støtte til fire modne klynger, melder Stiim Aqua Cluster i en pressemelding. 

- Dette er klynger i framtidsrettede næringer som fornybar energi og havbruk, som vil bidra til vekst, utvikling og nye arbeidsplasser i hele landet. I år vil også mindre nettverk innen havbruk på Helgeland og helse på Innlandet få tilgang til kompetansen som ligger i eksisterende klynger. Dette er en ny måte å jobbe på og det blir spennende å følge med på resultatene, sa kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, som var til stede da det ble offentliggjort hvilke klynger som nå blir del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

Kan sette i gang flere prosjekter

Klyngeleder Andreas Heskestad er glad og stolt over at Stiim Aqua Clusters arbeid for innovasjon og utvikling innen havbruksnæringen gjennom Arena Pro-tildelingen nå har fått en solid anerkjennelse. Det var totalt 14 klynger som konkurrerte om å bli Arena Pro i denne søknadsrunden.

- Nå får vi muligheten til å sette i gang flere prosjekter som skal bidra til økt bærekraftig matproduksjon fra havet. Den teknologiske utviklingen havbruksnæringen er inne i, gir også vekstmuligheter for norsk maritim industri og leverandørnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Vi er utrolig takknemlige for tilliten vi har fått gjennom Arena Pro-tildelingen, sier daglig leder Andreas Heskestad i Stiim Aqua Cluster.