Joachim Buarø på hjemmekontor. Foto: Stim
Joachim Buarø på hjemmekontor. Foto: Stim

Stim i havn med akkrediteringer

STIMs avdeling for tekniske tjenester er klar til å gjøre sitt inntog i markedet.

Publisert

Denne uken ble STIM akkreditert for anleggssertifikat, fortøyningsanalyse og hovedkomponentbevis. Sammen med de øvrige tekniske tjenestene selskapet tilbyr er dermed STIM nå et fullverdig inspeksjon- og sertifiseringsorgan innenfor tekniske tjenester til havbruksnæringen.

- I denne bransjen er det heldigvis ikke mye man kan gjøre uten de riktige akkrediteringene. Nå er den prosessen ferdig, og vi har i dag landets bredeste akkreditering innen tekniske tjenester. Rømmingsstatistikken for de siste årene viser at de fleste hendelser som fører til rømming er relatert til arbeidsoperasjoner som utføres ved flytende akvakulturanlegg. Den siste tiden har det i tillegg vært en del hendelser med skade på not fra blant annet makrellstørje som har økt behovet for ettersyn og reparasjoner av notpose i sjø.  STIM er eneste sertifiseringsorgan akkreditert for å sertifisere arbeidsoperasjoner relatert til avlusing, montering, vedlikehold og service av hovedkomponenter i drift ved lokalitet, sier Joachim Buarø, leder for tekniske tjenester i STIM.

Selskapet er samtidig akkreditert for inspeksjonstjenester på Island og godkjente som sertifiseringsselskap i Chile. 

- Sammen med kompetansen til STIM innen søknads- og planarbeid, miljø, fiskehelse og produksjonsoptimalisering står vi godt rustet til å se helheten i utfordringene kundene måtte ha, og tilby helhetlige løsninger for å løse dem, sier han.

Ifølge Buarø er bredden av tjenester viktig, men minst like viktig er måten selskapet ønsker å jobbe på.

- Det handler om å komme inn tidlig, eksempelvis i en prosess for utstedelse av anleggssertifikat til et nytt anlegg. Med et innledende møte på en halvtime er veldig mye gjort, og vi kan legge opp en plan som gjør at vi lukker avvikene underveis og unngår kostbare feil. Måten vi jobber på reduserer den helt unødvendige risikoen for at oppdretteren står der med et anlegg som ikke er sertifisert og en brønnbåt med fisk på vei, sier han.

Med de nye akkrediteringene i havn er STIMs avdeling for tekniske tjenester klare for å vokse. Buarø planlegger for ansettelse av to nye medarbeidere før året er omme.