Nyvalgte styremedlemmer fra venstre: Daniel-André Hansen (nestleder), Hanna Bakke-Jensen (leder), Janicke Eckhoff (styremedlem)

Dette er den nye ledelsen i YoungFish

YoungFish valgte ny ledelse på generalforsamlingen 5. september 2023. I en pressemelding skriver de at det nye styret vil arbeide for at YoungFish, også i fremtiden, vil være en viktig møteplass for de unge i sjømatnæringen.

Publisert

- Vi er både stolte og takknemlige for tilliten vi har fått, og gleder oss til å komme i gang med arbeidet.- sier den nyvalgte lederen Hanna Bakke-Jensen i en pressemelding.

Hanna Bakke-Jensen ble valgt til leder for ett år. Hun jobber som rådgiver i Norges Fiskarlag og har en master i organisasjon og ledelse fra UiT Norges arktiske universitet. Hanna har vært en del av sentralstyret i YoungFish siden 2020, først som leder av YoungFish Midt og som nestleder fra 2022. Hun har siden juni vært fungerende leder i organisasjonen. 

Hanna Bakke-Jensen

Daniel-André Hansen ble valgt til nestleder for to år. Daniel-André er utdannet jurist ved UiT-Norges arktiske universitet og jobber som advokatfullmektig i sjømatsavdelingen til Advokatfirmaet Thommessen. I tillegg til nestleder-vervet i sentralstyret, er han en del av lokallagsledelsen i YoungFish Vest. 

Daniel-André Hansen

Janicke Eckhoff er valgt til styremedlem for to år. Hun har studert statsvitenskap og kinesisk og er rådgiver i Sjømat Norge. Her jobber hun med å øke morgendagens beslutningstakeres interesse og kunnskap om sjømatnæringen. Janicke har i flere år ledet podkasten “Hekta på Havbruk” sammen med oppdretter Aino Olaisen (Nova Sea). 

Sentralstyret i YoungFish består av fire styremedlemmer valgt av generalforsamlingen (inkludert leder og nestleder), samt lederne av lokallagene. De øvrige styremedlemmene er Tasha Prestø-He (styremedlem), Jørgen Blix Nicolaysen (leder i YoungFish nord), Thomas Aleksander Hansen (leder i YoungFish Midt), Benedicte Been Simensen (leder i YoungFish Vest) og Ingeborg Sofie Gumdal (leder i YoungFish Øst).