Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk har god oversikt over fisken i merden. Den daglige lederen mener luseproblematikken er sammensatt og sier det blir for enkelt å skylde på oppdrettsnæringen alene. Foto: Sulefisk

- Det er tragisk å få nedtrekk for andre gang

For andre gang får oppdrettsbedriften Sulefisk nedtrekk i produksjonen som følge av rødt lys i Trafikklyssystemet.

Publisert Sist oppdatert

I dag har Sulefisk fem tillatelser fordelt på fire aktive lokalitetar. Selskapet produserer gjennomsnittlig 4 000 tonn laks pr. år. Dette utgjør 20 000 000 måltider laks til forbrukere.

Da Nærings- og fiskeridepartementet nylig fastsatte lys på de 13 ulike produksjonsområdene, ble PO3 og PO4 farget rødt. Dette er andre gang oppdretterne i PO4 får trukket ned produksjonskapasiteten sin.

Les også: Oppgitt over nytt rødlys

Usikkerhet og uforutsigbarhet

Daglig leder Michael Niesar sier til Kyst.no at det er tragisk at de for andre gang får nedtrekk i biomassen, som er selve driftsgrunnlaget til bedriften.

- Rammene for Sulefisk sin drift blir ytterligere svekket. Dette skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for fremtiden både for driften og våre ansatte.

Niesar understreker at Sulefisk har vært under press de siste årene produksjonsmessig. 

- Streng lusegrense, hyppig håndtering av laksen og tidlig utslakt for å best mulig grad ta vare på fiskevelferden har gjort det umulig å planlegge produksjonen vår.

Se også: Hele trafikklysrettssaken i opptak her

Presset økonomisk

Sulefisk har over lang tid prøvd med innovative tiltak som t.d. skjørt, laser, rensefisk, lukket merd, tareproduksjon, for å holde lusen borte fra laksen.

Økte kostnader har ført til at Sulefisk har måttet avslutte FoU-prosjekter. Foto: Linn Therese S Hosteland

Niesar forteller at dette har medført betraktelig høyere produksjonskostnader og i og med at produksjonskostnader har eksplodert den siste tiden, har selskapet kommet i en presset økonomisk situasjon.

- Hvordan slår dette ut på evnen deres til å gjøre nye investeringer?

- Dette har fått konsekvenser både for drift og investering i selskapet. Fokus på kostnader er betydelig økt og vi har måttet gjøre kutt i investeringer. I tillegg har vi blitt nødt til å avslutte spennende FoU-prosjekt for å holde kostnadsnivået i virksomheten nede.

Sulefisk-sjefen forteller at de for eksempel ikke produserer sukkertare ved anleggene deres lenger. 

Les også: Trafikklysdommen ankes til Høyesterett

- Løser ikke problemet

At politikerne for andre gang på rad kommer med «rødt kort» i PO4 mener Niesar er en kortsiktig løsning som ikke vil bidra til å løse lakselusproblemet.

Tare fra Sulefisk-lokalitet Fureholmen. Slike prosjekter kan ikke lenger prioriteres av selskapet. Foto: Sulefisk

Dette i tillegg til innføring av nye avgifter (produksjonsavgift) og endring i formuesskatten, mener den daglige lederen vil føre til at særlig små oppdrettsvirksomheter blir mindre konkurransedyktige og at det vil bidra til enda mer konsolidering i næringen.

- Det er tragisk at norsk politikk tydeligvis ikke evner å tenke mer langsiktig her og ser de alvorlige, fremtidige konsekvensene totalen av nedtrekk, avgifter og skattegrep kan gi. For aksjonærverdiene i et lite, lokaleid oppdrettsselskap som Sulefisk er dette helt tragisk og ødeleggende, sier han med et sukk.

Komplisert og sammensatt 

Sulefisk-sjefen sier det er lett å skylde på oppdrettsnæringen når det kommer til lus på villaks, men Niesar mener luseproblematikken og nedgang i villaksbestanden er sammensatt av mange faktorer og derfor komplisert.

Michael Niesar, daglig leder i Sulefisk ser tilsynelatende fornøyd ut, men to nedtrekk i biomassen kan bli dramatisk for bedriften. Foto: Kyst.no

- Vi hører alt for lite om ernæringsstatusen til vill laksefisk eller om direkte matkonkurrenter for vill laksefisk t.d. ved at store makrellpopulasjoner har etablert seg i beiteområdene til smolten. Vi hører ingenting om oppvarming og høye temperaturer i sjø og evt. elver i diskusjonen om villaks, noe som blir nevnt som største kritisk faktor for nedgang av endemiske sårbare laksebestander i andre land.

Han mener også saliniteten i fjordene er dårlig kartlagt og påpeker at effekten av salinitets-svinginger ikke er en del av lakselusmodellen.

- Likevel erfarer og ser vi i Sulefisk år etter år at smeltevannet er den avgjørende faktoren for lave eller høye lusetall om sommeren. Alt dette blir ikke nevnt eller vurdert. Politikerne peker ene og alene på oppdrett som årsaken til lus på vill laksefisk og pålegger oppdretterne straff etter det. 

- Dette er ikke rett. Uansett kan underernæring, dårlig miljø, stress, predatorer etc. føre til dårlig kondisjon. Og laksefisk i dårlig kondisjon vil være mye mer mottakelig for parasittangrep, herunder lakselus. Dette gjelder både oppdrettslaks og villaks, forklarer han avslutningsvis.