Død postsmolt. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
Død postsmolt. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

Svinnet økte i fjor

Ferske tall fra Fiskeridirektoratet viser at svinnet økte i fjor. Noen fylker pekte seg spesielt ut.

Publisert

55 millioner fisk døde i fjor av andre følger enn at de ble slaktet. Det var 8,4 millioner – eller 18 % flere enn året før.

Fylkene Finnmark (opp 97 %), Troms (opp 53 %) og Sør-Trøndelag (opp 42 %) i tillegg til «øvrige fylker – som i praksis er Agderfylkene (opp 153 %) var de fylkene som hadde den største prosentvise økningen fra året før.

Kun Hordaland (ned 7 %) og Rogaland (ned 15 %) hadde nedgang i svinntall.

Å beregne svinnprosenter når man har tall på årsbasis, og ikke generasjon, kan være litt upresist, men om man deler antall fisk som gikk ut som tap, på beholdningen ved årets begynnelse, får man i alle fall et visst forholdstall som sier mer om utvikling.

Da ser man at utviklingen de siste årene har gått feil vei, etter flere år med nedgang, men at svinnprosenten i 2011 og 2010 var større enn i 2015.