Kristoffer Berglund Andreassen er leder for Tekna Havbruk og fiskehelse. Han er også fiskehelsebiolog og avdelingsleder for Fishguard i Nord-Norge. Foto: Privat

Tap av reseptrett =underkjenning av fiskehelsekompetanse

Kommentar: Tekna Havbruk og fiskehelse spør nå om hvorfor fiskehelsebiologer ikke skal ha full reseptrett likevel. Hva er det som har skjedd i nyere tid siden vår kompetanse trekkes i tvil?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskehelsebiologi var et studium som på 90-tallet ble opprettet fordi det var et stort behov i oppdrettsnæringen for denne typen kompetanse. Behovet var tydelig og antallet fiskehelsebiologer har vært økende for hvert år. Fullverdig reseptrett for fiskehelsebiologer på linje med veterinærene, har vært helt avgjørende og ikke minst et viktig prinsipp for å kunne tilføre næringen en ny yrkesgruppe. Fiskehelsebiologer er en unik norsk gruppe som jobber målrettet for å ivareta fiskens helse og velferd.

Tekna Havbruk og Fiskehelse har vært klar over at det jobbes med ny forordning i EU angående veterinære legemidler. Konsekvensen av denne har vært uklar for oss inntil nylig. Forrige uke kom nyheten om at fiskehelsebiologer kommer til å miste retten til å skrive ut resepter på antibiotika til fisk, og at dette var endelig versjon i EU.

Fiskeriministeren uttalte til Kyst.no i dag at han er trygg på at norsk fiskehelse ikke vil lide noen nød, siden det allerede brukes svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett. Dette mener vi vitner om manglende kunnskap om hvorfor fiskehelsebiologene finnes og hvilken rolle de har i norsk oppdrettsnæring. Det er mangel på anerkjennelse og respekt for en hel yrkesgruppe.

Å innskrenke forskrivningsretten til en hel faggruppe over natten har en klar signaleffekt; det underkjenner vår utdanning og kompetanse. Det var på bakgrunn av den at vi fikk reseptretten til slutt. Fiskehelsebiologene må ha tilgang til hele verktøykassen for å fungere som fiskehelsepersonell, på lik linje med hva veterinærene også må ha. Sammen har fiskehelsebiologer og veterinærer vært med å sikre fundamentet for veksten i oppdrettsnæringen. Det mener vi er verdt å kjempe for. 

Les også: – Vil føre til en nedgang i prestisje og attraktivitet for fiskehelsestudiet 

Hva har skjedd?

Vi spør oss nå om hvorfor vi likevel ikke skal ha full reseptrett, hva er det som har skjedd i nyere tid siden vår kompetanse trekkes i tvil? Når fiskeriministeren avfeier dette med at fiskehelsebiologer er et særnorsk fenomen, så er det på sin plass å minne han på at lakseoppdrett i sin helhet har vært et særnorsk fenomen i EU-sammenheng. Hvis ikke Norge tar den faglige kampen for denne store og viktige næringen, hvem skal gjøre det da? Innskrenkes reseptretten for fiskehelsebiologene, undergraves også legitimiteten og yrkesmulighetene. Utdanningen er altså ikke bra nok?

Tekna forventer at norske myndigheter er helt tydelige i denne saken og sikrer at oppdrettsnæringen får tilgang til det mest kompetente fagpersonellet. Dersom reseptretten innskrenkes rammer det ikke bare fiskehelsebiologene, det rammer også Norges viktigste næring. Det er ingen tjent med. Skal Norge fortsatt være verdensledende på fiskeoppdrett er ikke løsningen å frata eksperter på fiskehelse deler av verktøyet sitt.