Tare er en verdifull ressurs, men tidkrevende å høste og konservere. Et nytt fartøy skal rette på det. Illustrasjonsfoto: Mentz Indergaard, NTNU.
Tare er en verdifull ressurs, men tidkrevende å høste og konservere. Et nytt fartøy skal rette på det. Illustrasjonsfoto: Mentz Indergaard, NTNU.

Forskere lager spesialbåt for storskala tarehøsting

I dag finnes det ikke spesialfartøy for tarehøsting, dermed går høstinga sakte og blir kostbar. Men nå utvikles et spesialfartøy som kan høste over ti ganger så raskt. Det skal bidra til å gjøre industriell taredyrking mulig i stor skala.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tare kan i prinsippet brukes til fiskefôr, gjødsel og energi, og er også anvendelig til finere, mer høyverdige produkt som helsekost, mat og alginat. I tillegg har vi gode, naturgitte forhold for dyrking av tare i Norge, hvor mye av fokuset så  langt har vært på dyrking av sukkertare.

- Tare kan være en kjempenyttig ressurs, men har hittil vært relativt lite utnyttet i Norge og Europa. Mye av dette handler om at det ikke finnes teknologi som er utviklet for dyrking i stor skala.  Dette skal vi nå gjøre noe med, sier prosjektleder Brage Mo ved SINTEF Ocean på deres hjemmeside.

Tilrettelagt for store dyrkingsanlegg

Siden 2017 har SINTEF-forskeren ledet innovasjonsprosjektet som har jobbet med konseptutvikling av spesialiserte taredyrkingsfart i samarbeid med en rekke industrielle samarbeidspartnere.

- Med dette blir det mulig å høste tare i industriell skala fra store dyrkingsanlegg som dermed kan bidra til å etablere nye investeringer i mottaks- og bioprosesseringsanlegg for tare på land, sier Mo.

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle framtidsrettet konsept for taredyrkingsfartøy, inkl. fartøydesign, håndteringsteknologi og dekksutrustning, og løsninger for lagring og kvalitetsbevaring av tare som muliggjør industriell og høykapasitets taredyrking, på en sikker, effektiv og kvalitetsbevarende måte. Illustrasjon: Sintef Ocean.
Hovedmålet for prosjektet er å utvikle framtidsrettet konsept for taredyrkingsfartøy, inkl. fartøydesign, håndteringsteknologi og dekksutrustning, og løsninger for lagring og kvalitetsbevaring av tare som muliggjør industriell og høykapasitets taredyrking, på en sikker, effektiv og kvalitetsbevarende måte. Illustrasjon: Sintef Ocean.

Raskere høsting

Prosjektet designer fartøyet slik at det kan brukes til hele prosessen, fra taren settes ut på kimplantetau til høsting.

- I dag er det vanlig å benytte mindre båter som får til å høste kun tre tonn i timen, mens man med det nye taredyrkingsfartøyet har ambisjoner om å kunne høste så mye som 40 tonn i timen, legger han til. 

Rask høsting og stabilisering av taren ombord i fartøyet er viktig for videre prosessering på land i en framtidig produksjonslinje.

Lagres smart og konserveres ombord

Forskerne ser også på hvordan man kan lagre taren tettere slik at det blir plass til mer på mindre volum, blant annet gjennom å «drenere» taren for væske. Det jobbes også med å teste ut metoder for konservering, slik at kvaliteten ikke forriges mer enn nødvendig.

- Kvaliteten på taren degraderes hurtig i luft, så når taren tas ombord i fartøyet er det viktig å håndtere den raskt slik at kvaliteten blir stabilisert. Vi tester derfor nå forskjellige måter å lagre og konservere taren, eksempelvis ved å tørke eller kjøle ned råvaren på best mulig vis, slik at vi har optimale metoder uansett hvilke sluttprodukt taren er ment å brukes til, sier Mo.

Blir «båtbyggesett»

Prosjektet avsluttes i 2019. Da blir det opp til industriaktørene å utvikle de konseptene som passer dem best, samt for en voksende tarenæring å ta de nye løsningene i bruk i sin produksjon.

-Vi har utformet det som et modulbasert skipskonsept, slik at fartøyet skal kunne brukes til andre operasjoner også, for eksempel som servicefartøy til havbruksnæringen, sier Mo.

Fakta om prosjektet:

  • SINTEF startet opp innovasjonsprosjektet Taredyrkingsfartøy 2020 i 2017.
  • Prosjektet har disse industrideltakerne: Møre Maritime, Stranda Prolog, MacGregor, Orkel, Polyform, Abyss og Mustad Autoline
  • Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Les mer om prosjektet her.