Elisabet Haugsbø er president i Tekna.

Tekna krever at regjeringen kommer raskt på banen

Tekna mener regjeringen må stille politiske krav til oppdrettsnæringen for å få ned dødeligheten.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver organisasjonen i en pressemelding til Kyst.no tirsdag.

Oppsummert mener Tekna: 

  • oppdrettsnæringen må få et krav om maksimalt 5 prosent dødelighet i løpet av fem år
  • dødelighet må bli en del av trafikklyssystemet som i dag bestemmer hvilke oppdrettere som får øke produksjonen og hvem som kan bli nødt til å kutte, slik at oppdrettere med for høy dødelighet blir ilagt kutt, mens de som har lav dødelighet belønnes med mulighet for økt produksjon.

- Fiskehelsepersonell langs kysten har i lang tid ropt varsko om dårligere liv og helse for fisken, men verken næringa selv eller politiske myndigheter har tatt effektive grep for å sørge for at fisken kan leve bedre liv, og faktisk få ned dødeligheten, sier president Elisabet Haugsbø.

Tekna er den største fagforeningen for masterutdannede naturvitere og teknologer, og mange av de 106.000 medlemmene er fiskehelsebiologer.

Utbrent og fysiske plager

Tekna har også fått utført en undersøkelse blant medlemmer som jobber som fiskehelsebiologer og akvaveterinærer, for å kartlegge hvordan de har det på jobb og i hvilken grad deres faglige råd og vurderinger om fiskens helse og velferd blir lyttet til av oppdretterne. Resultatene viser at fiskehelsebiologene opplever svært høy arbeidsbelastning og utfordrende faglige dilemmaer som en del av det daglige arbeidet.

Ni av ti har opplevd utbrenthet eller fysiske plager i jobben. Seks av ti har vurdert å slutte på grunn av høy arbeidsbelastning. 

En av fire er bekymret for å miste oppdrag ved å gå imot oppdragsgivers oppfatninger om behovet for avlusning. 

- Disse resultatene gjør oss alvorlig bekymret for rekrutteringen til en viktig yrkesgruppe som det bare kommer til å bli enda større behov for framover, sier president Haugsbø.