Hva kan man forvente av ny settefisk-forskrift?

Da "NS 9415" kom hevet den standarden for flytende havbruksanlegg. Vil nylig innførte NS 9416 gi samme effekt for settefiskanlegg? Under TEKSET skal man se nærmere på hva man kan forvente.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Erfaringene fra innføringen av "NS 9415 Flytende oppdrettsanlegg, krav til utforming, dimensjonering, utførelse, installasjon og drift" ser ut til å være overveiende positive. Fra og med 1.januar 2018 ble den nye forskriften om teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk iverksatt. Den henviser til kravene i NS 9416:2013 og NS 3424:2012.

På TEKSET 2018 i Trondheim 13. og 14.februar, er det viet en hel sesjon med i alt fem innlegg for å belyse ulike aspekter ved denne ferske forskriften. Det skriver konferansen i en pressemelding.

Fiskeridirektoratet, Lerøy, DNV, Norconsult og Brimer vil presentere sine tanker, spørsmål og forventninger til forskriften og de underliggende standardene både for nye og eksisterende anlegg.